BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Marta
Tytuł
Monitorowanie systemu informatycznego w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracownika
The Legal Relationship between IT Monitoring in the Workplace and Employee Personal Data Protection
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 2, s. 12-18
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, Ochrona danych osobowych, Monitoring w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne
Information system of enterprises, Personal data protection, Workplace monitoring, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec faktu, iż monitorowanie systemów informatycznych jest zjawiskiem coraz powszechniejszym w polskich zakładach pracy, powstaje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie o zgodność stosowania przez pracodawcę tego typu praktyk z przepisami o ochronie danych osobowych. Autorka definiuje pojęcie monitoringu, przedstawia jego społeczne uwarunkowania, a także wskazuje i omawia przepisy kreujące prawną ochronę danych osobowych pracownika przed zagrożeniami związanymi z inwigilacją jego aktywności w systemie komputerowym pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

Due to the fact that IT monitoring in the workplace is becoming more and more common, the question of such employer practices' compliance with personal data protection regulations needs to be answered. The Authoress defines the notion of monitoring, presents its social considerations, indicates and comments on provisions that create legal protection of the employee's personal data against threats related to computer activity monitoring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Aarnio, The Individuals' Awareness of the Right to Privacy, 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Warszawa 2005, s. 165.
 2. J. Barta, P Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004, s. 370.
 3. J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 207.
 4. D. Dórre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9, s. 8.
 5. D. Dorre-Nowak, Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005, s. 163.
 6. Monitorowanie pracowników, http://www.praca.egospodarka.pl/6776,Monitorowanie pracownikow,3,47,1.html.
 7. A. Drozd, Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr l, s. 25.
 8. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004, s. 41.
 9. M. Gersdorf, Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8, s. 16.
 10. M. Gersdorf, Nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników a ochrona ich prywatności, 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Warszawa 2005, s. 191.
 11. M. Gestmann, Sabotaż w miejscu pracy, Kraków 2001, s. 23.
 12. T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 11-12, s. 122.
 13. Ch. Kuner, Employee Privacy, 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Warszawa 2005, s. 171.
 14. P. Litwiński, Monitoring w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr  2, s. 68.
 15. A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności (w:) Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 167.
 16. A. Mednis, Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 1997, nr 6, s. 35.
 17. K. Pawłowska-Salińska, Co może podglądać pracodawca, "Gazeta Wyborcza" z 7 stycznia 2008 r., Gospodarka, s. 31.
 18. UK Information Commissioner, The Employment Practices Data Protection Code, cz. 3, Monitoring at Work (w:) A. Lach, Monitorowanie pracowni ka w miejscu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 10, s. 264.
 19. J. Pietruszka, R. Rogalski, Nie odbierać prawa do obrony - artykuł dyskusyjny o poligrafie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11, s. 19.
 20. G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 12, s. 4.
 21. http://biznes.idg.pl/ftp/ka tego ria/pc_ 166/Firma/Monitoring. pracowników. html.
 22. http://www.egospodarka.pi/
 23. http://orka. sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu