BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Waldemar
Tytuł
Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy
Effective labor supply and economic growth
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 11-12, s. 21-46, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Struktura demograficzna, Podaż pracy, Wzrost gospodarczy, Wydajność pracy, Równanie Mincera
Demographic structure, Labour supply, Economic growth, Labour efficiency, Mincer equation
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Wartość PKB per capita oraz jego komponentów wybranych z okresu 1970-2005, [2] Średnioroczne, procentowe tempa wzrostu PKB per capita i jego składowych w podokresach, [3] Wartości zmiennych AVH, REM*RLF i DEP w wybranych krajach dla lat 1973, 1990 i 2004, [4] Udział populacji w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w wybranych krajach, [5] wyniki szacunku parametrów równania przepracowanego czasu pracy względem czasu nominalnego, [6]. Zawiera wykresy.
Abstrakt
Autor przekonuje, że modelowanie efektywnej podaży pracy - według definicji zaproponowanej w artykule - wymaga uwzględnienia szeregu czynników, z reguły pomijanych w analizach makroekonomicznych, w rezultacie czego zmiany wydajności pracy - na pracującego - przypisywane są przede wszystkim efektom związanym z szeroko rozumianym postępem technicznym. Pominięcie w takich analizach efektów związanych z przepracowanym czasem pracy, jakością siły roboczej, czy uwarunkowaniami społeczno-demograficznymi, prowadzi zdaniem autora do nadmiernego uproszczenia rzeczywistości. Według niego w dobie globalizacji w celu zachowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej Polski konieczne będzie zwiększenie nakładów „ekstensywnych" czynników produkcji, w tym zwłaszcza podwyższenie wskaźników aktywności zawodowej ludności. Innym wnioskiem, jaki wyciąga autor w oparciu o wyniki przedstawionego badania, jest bardzo wyraźnie zarysowany związek pomiędzy ekonomicznymi a społecznymi i demograficznymi aspektami rozwoju.

The article discusses the relationship between effective labor supply-determined by factors that are linked either directly or indirectly with human capital-and sustained economic growth per capita. On the basis of an expanded Mincer wage equation, the author estimates effective labor supply, taking into account effects linked with human capital, and conducts an econometric analysis of changes in the average working time in Poland in 1970-2005. The author zeroes in on long-term relationships and checks the results of his analysis against a body of statistical data. The diagnostic tools used by the author include the Gauss-Markov theorem, a method for evaluating statistical errors developed by mathematicians Carl Friedrich Gauss and Andrey Markov. According to Florczak, standard labor supply analyses are often inaccurate because they overlook factors linked with working time, the quality of labor, and the overall social and demographic conditions. In an era of globalization, the author says, if it wants to maintain its international economic competitiveness, Poland should increase the role of “extensive” factors of production by boosting the economic activity of the population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Glaeser E., Sacerdote B., [2005], Work and Leisure in the U.S. and Europe. Why so Different?, Discussion Paper Number 2068, Harvard Institute of Economic Research.
 2. Bowles S., Park Y, [2004], Emulation, Inequality, ad Work Hours: Was Thorsten Veblen Right?, Working Paper No. 14, Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst.
 3. Calmfors L., Hoel M., [1988], Worksharing and overtime, "Scandinavian Journal of Economics", No. 90, s. 45-62.
 4. Chiswick B.R., [1998], Interpreting the Coefficient of Schooling in the Human Capital Earnings Function, "Journal of Educational Planning and Administration", Vol. 12/2, s. 123-130.
 5. Crepon B., Kramarz E, [2002], Employed 40 Hours or Not-Employed 39: Lessons from the 1982 Mandatory Reduction of the Workweek, "Journal of Political Economy", Vol. 110, No. 6.
 6. De Regt E., [1988], Labour demand and standard working time in Dutch manufacturing, [w:] Hart R. (red.), Employment, Unemployment and Labour Utilization, s. 185-207, Unwin Hyman, Boston.
 7. Faggio G., Nickell S., [June 2007], Patterns of Work across the OECD, "The Economic Journal", 117, s. 416-440.
 8. Florczak W., [2003], Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 6, s. 16-27, Warszawa.
 9. Florczak W, [2006a], Techniki Przetwarzania źródłowych danych statystycznych i tworzenia jednorodnych baz danych. Baza danych modeli serii W8, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UL, nr 149, Łódź.
 10. Florczak W, [2006b], Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, "Wiadomości Statystyczne", 12, s. 51-67, Warszawa.
 11. Florczak W, [2007], Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, "Ekonomista", nr 5, s. 651-673, Warszawa.
 12. Florczak W, [2008a], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 14-34.
 13. Florczak W, [2008b], Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, "Ekonomista", nr 2, s. 169-200.
 14. Florczak W, [20008c], Macroeconomic determinants of life expectancy in Poland. A model of population by age and gender, "Polish Population Review", w druku.
 15. Florczak W, Welfe W, [2007], Modelling Various Aspects of Sustainability: The Case of Poland (theoretical outline), [w:] Welfe W, Wdowiński P, Modelling Economies in Transition, s. 53-76, Łódź.
 16. Greene W.H., [1993], Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company. Hart R., Sharot T, [1978], The short-run demand for workers and hours: a recursive model, "Review of Economic Studies", No. 45, s. 299-309.
 17. Hunt J., [February 1999], Has Work Sharing Worked in Germany?, "The Quarterly Journal of Economies", s. 117-148.
 18. Jacobson T, Ohlsson H., [2000], Working time, employment, and work sharing: Evidence from Sweden, "Empirical Economies", Vol. 25, s. 169-187.
 19. Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi Z., [2004], The myth of worksharing, "Labour Economies", Vol. 11, s. 293-313.
 20. Kalwij A., Gregory M., [2000], Overtime hours in Great Britain over the period 1975-1999: a panel data analysis, Discussion Paper Series No. 27, Department of Economies, University of Oxford.
 21. Kot S. (red.), [1999], Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa.
 22. Kumor P, [2006], Nierównomierność rozkładu płac, "Wiadomości Statystyczne", nr 9, s. 1-12.
 23. Landmann O., [2004], Employment, productivity and output growth, Employment Strategy Paper, No. 17, International Labour Office, Geneva.
 24. Psacharopoulos G., Ng Y.C., [1994], Earnings and Education in Latin America: Assessing Priorities for Schooling Investment, "Education Economies", Vol. 2/2.
 25. Siwiński W, [2005], Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, "Ekonomista", nr 6, s. 723-746.
 26. Welfe A., [2004], Ekonometńa, PWE, Warszawa.
 27. Welfe W. (red.), [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Zienkowski L. (red.), [2003], Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu