BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dykas Paweł, Sulima Anna, Tokarski Tomasz
Tytuł
Złote reguły akumulacji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego
The golden rules of accumulation under the N-capital economic growth model
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 11-12, s. 47-75, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Modele wzrostu, Modele ekonomiczne, Wzrost gospodarczy, Teoria ekonomii
Growth model, Economic models, Economic growth, Economic theory
Abstrakt
Autorzy twierdzą, że z analizy złotych reguł akumulacji kapitału na gruncie rozważanego w pracy modelu wzrostu gospodarczego wynika, iż gospodarka wychodzi na najwyżej położoną, długookresową ścieżkę konsumpcji na pracującego wówczas, gdy struktura stóp inwestycji w kolejne rozważane w opracowaniu zasoby kapitału pokrywa się ze strukturą elastyczności funkcji produkcji Cobba-Douglasa względem owych zasobów. Według autorów oznacza to, iż wyznaczona w pracy złota reguła akumulacji kapitału stanowi uogólnienie złotej reguły Phelpsa [1961] w modelach typu Solowa [1956] i Mankiwa-Romera-Weila [1992]. Zdaniem autorów, reguła ta jest również niezależna od rodzaju uzyskiwanych przez gospodarkę efektów skali procesu produkcyjnego.

The paper aims to theoretically determine the golden rules of capital accumulation - as defined by American economist Edmund S. Phelps - under the “N-capital” economic growth model based on a uniform macroeconomic production function, Ξ>0. With Ξ=1, the macroeconomic production function discussed in the paper is characterized by constant scale effects (as in the case of neoclassical growth models developed by Solow, Mankiw, Romer, Weil, Nonneman, and Vanhoudt), the authors say, while with Ξ<1/Ξ>1 the scale effects of the production process decrease/increase. The authors show that the growth model analyzed in the paper is characterized by asymptotic stability in a certain environment. The authors also examine the long-run growth paths of basic macroeconomic variables in the analyzed model and identify the golden rules of capital accumulation under the N-capital growth model when the production process leads to scale effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Krysicki W, Włodarski L., [1993], Analiza matematyczna w zadaniach, część II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Mankiw N.G., Romer D., Weił D.N., [May 1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics".
 3. Nonneman W, Vanhoudt R, [August 1996], A Further Augmentation o f the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, "Quarterly Journal of Economics".
 4. Ombach J., [1999], Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo - Maple, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Phleps E.S., [September 1961], The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, "American Economic Review".
 6. Solow R.M., [February 1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics".
 7. Tokarski T., [2001], Modele wzrostu endogenicznego w W. Welfe [2001].
 8. Tokarski T, [2003], Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga długookresowego wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" nr 3.
 9. Tokarski T., [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Tokarski T, [2007], Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 11. Tokarski T, [2008], Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Welfe W. (red.), [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu