BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Anetta
Tytuł
Fundusze unijne dla zrównoważonej turystyki na obszarach Natura 2000
European Union Founds for Sustainable Tourism at Natura 2000 Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (8), 2008, nr 2 (1202), s. 114-123, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność w gospodarce
Słowa kluczowe
Turystyka zrównoważona, Fundusze unijne, Turystyka, Obszary chronione
Sustainable tourism, EU funds, Tourism, Protected area
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwiększająca się skala wpływu turystyki na obszary przyrodniczo cenne, w tym na obszary Natura 2000, wymaga coraz szerszego stosowania zabiegów aktywnej ochrony, które są trudne w realizacji i kosztowne. Należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie ze źródeł UE ma przede wszystkim pomóc na starcie w stworzeniu rentownego i samofinansującego się przedsięwzięcia w przyszłości. System finansowania obszarów Natura 2000 należy precyzyjnie określić w celu zapewnienia względnie stabilnej sytuacji ekonomicznej dla zarządzających i właścicieli gruntów, wówczas tworzenie i funkcjonowanie tych obszarów spotkałoby się ze znacznie większym poparciem społecznym. (fragment artykułu)

The implementation of sustainable tourism is connected with pro-environmental investments, which require meaningful finances. To achieve the aim it is important to use resources coming from the European Union support, especially those planned for tourism investments at the areas protected by NATURA 2000, such as the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Regional Development Fund, the European Social Founds, the Integrated Operational Program for Regional Development. Financing system for NATURA 2000 areas should be precisely presented for building relatively stable economic situation for managers and owners of areas belonging to NATURA 2000. It will make building and functioning at those areas much easier and will get more social acceptance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski T.J. Zintegrowana analiza kosztów i efektów ochrony przyrody jako instrument zarządzania obszarami Natura 2000, [w:] Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce, red. T.J. Chmielewski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2006.
  2. Kaczyńska M., Program operacyjny infrastruktura i środowisko -finansowanie NATURA 2000, Departament Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/fmancing_natura/library?l=//contract_finan-cing/workshops/poland/iinfrastruktura/_PL_l .0_&a=d, 12.02.2007.
  3. Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, załącznik do Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2006.
  4. Natura się opłaca. Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych, Instytut Ekonomii Środowiska, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, CEE Bankwatch Network, sierpień 2006.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1080/2006/WE.
  6. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  7. Witkowski Z. J., System finansowania zadań ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:] (red.) Tadeusz J. Chmielewski, Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce, „Człowiek i Środowisko" Zeszyty Naukowe Komitetu Polskiej Akademii Nauk, nr 38, Warszawa-Lublin 2004.
  8. Zielińska A., Korzyści społeczno-ekonomiczne sieci Natura 2000, [w:] Natura 2000 w Euroregionie Nysa, v Euroregionu Nisa, red. A. Zielińska, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, Jelenia Góra 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu