BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T.
Tytuł
Regiony ideologiczne w Polsce i Niemczech : zarys procesów długiego trwania
Ideological Regions in Poland and Germany : an Outline of Long Duration Processes
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2008, nr 3, s. 6-20, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Region, Rozwój regionalny
Region, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Zróżnicowanie regionalne wewnątrz danego państwa może być powodowane czynnikami geopolitycznymi. W niektórych państwach europejskich tworzą się tzw. regiony ideologiczne. W Niemczech takim regionem były Prusy, a w Polsce Kresy Wschodnie. Oba te regiony cechowało peryferyjne położenie i relatywny niedorozwój gospodarczy. Towarzyszyła temu silna pozycja kulturowa, czyli duże znaczenie problematyki regionu ideologicznego w przekazach kulturowych Polski i Niemiec. Analiza procesów długiego trwania pokazuje, że po zjednoczeniu Niemiec dawne tereny pruskie odgrywają rolę zaplecza imigracyjnego dla zachodniej części Niemiec, podobnie jak Prusy w XIX wieku. (abstrakt oryginalny)

Regional differentiation of the state may be caused by geopolitical factors. Different European states have seen the formation of so-called ideological regions. In Germany, such a region was Prussia and in Poland - East Borderland (Kresy Wschodnie). Both of them were relatively undeveloped, and peripherally situated. These features were accompanied by strong cultural position that is great significance of regional problems in cultural circulation of Germany and Poland. An analysis of long-term processes shows that after Germany's reunion, Prussian areas play the same economical role as in the 19th century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boockmann H., 2002, Zakon Krzyżacki, przeł. R. Trąba, Gdańsk-Warszawa: Wydawnictwo "Marabut", Oficyna Wydawnicza "Volumen".
 2. Braudel R, 1999, Historia i trwanie, przeł. B. Gerernek, Warszawa: Czytelnik.
 3. Ciepielewski J., Kostrowicki J., Landau Z., Tomaszewski J., 1971, Historia gospodarcza świata XIX i XX w., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Engelmann B., 1978, Zjednoczeni przeciwko prawu i wolności. Antypodręcznik historii Niemiec, przeł. B. Jodkowska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Federal Statistical Office Germany 2005, http://www.destatis.de/e_home.htm.
 6. Gorzelak G., 1998, Regional and Local Potential for Transformation in Poland, Warszawa: EUROREG.
 7. Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, "Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995-1997", w: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa: EUROREG.
 8. Hiyniewicz J.T., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 9. Ihnatowicz L, Mączak A., Zientara B., 1979, Społeczeństwo polskie od X do XX w., Warszawa: "Książka i Wiedza".
 10. Jean C., 2003, Geopolityka, przeł. T. Orłowski i J. Pawłowska, Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 11. Kłoczowski J., 1998, Młodsza Europa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 12. Krzywicki L., 1967, Kwestia rolna, w: idem, Dzieła, t. 8, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Kula W, 1983, Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa: Czytelnik.
 14. Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Literackie "Muza" SA.
 15. Mączak A., 1969, "Problemy gospodarcze", w: J. Tazbir (red.), Polska XVII wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 16. Mączak A., 1973, "Odrodzenie gospodarcze okresu Oświecenia", w: B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau (red.), Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 17. Rocznik 1936, Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 18. Rutkowski J., 1986, Wieś europejska późnego feudalizmu (XVI-XVIII w.), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Salmonowicz S., 1985, Fryderyk II, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 20. Snyder T., 2006, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Białoruś 1569-1999, przeł. M. Pietrzak-Merta, Sejny: Wydawnictwo "Pogranicze".
 21. Szczepański J., 1995, Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 22. Szeremietiew R., 1998, "Polityka jest sztuką możliwości", Myśl Niepodległa - Wirtualny Miesięcznik Polityczny, nr 5/II/98, http://ns.elender.hu/mysl_niepodlegla/front.htm.
 23. Topolski J., 1971, "Gospodarka", w: B. Leśnodorski (red.), Polska w epoce oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 24. Topolski J., 1993, Dzieje Polski 1501-1795, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Wapiński R., 2002, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk: Wydawnictwo "STEFAN design".
 26. Wawrykowa M., 1976, Dzieje Niemiec 1648-1789, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 27. Wąsicki J., 1986, Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815-1848, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 28. Weber M., 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, Lublin: Wydawnictwo "Test" Bernard Nowak.
 29. Winkler H.A., 2007, Długa droga na Zachód. Dzieje Niemiec 1806-1933, t. l, przeł. V. Grotowicz, M. Kopij i W. Kunicki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu