BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka, Grzymska Ewa
Tytuł
Wprowadzenie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego
Introduction of the Innovations of SMSe on the Example of the Warmińsko-Mazurskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 33-38, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Projekty innowacyjne
Innovative character, Enterprise innovation, Innovation economy, Small business, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki było przedstawienie poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obok, autorka przedstawiła stan innowacyjności całej gospodarki polskiej oraz sposoby jej mierzenia, a także możliwość wykorzystania środków finansowych przez przedsiębiorstwa, w ramach istniejących programów operacyjnych. Zaprezentowała wyniki badań, opracowane na podstawie kwestionariuszy wywiadów, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczących wdrożenia innowacji i korzystania ze środków publicznych.

This study presents the situation of small and medium-size enterprises in Poland and the state of the innovation. It emphasizes barriers, which confines SMEs and presents the policy of support, especially in innovât live activity. It describes the influence the structural funds on the innovative projects and also the offer of tkl innovative activity support in the new programme period. In this study work there are presented the research results, based on the questionnaire surveys, carried out among the entrepreneurs from the Warminsko-Mazurskiil province about the implementation of the innovations and the utilizlion of public funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. 1992: Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne). Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 33,39.
  2. Encyklopedia Biznesu. 1995: Fundacja Innowacja, Warszawa.
  3. http://www.mg.gov.p1/NR/rdonlyres/3F5A71F3-2CB5-4599-BB45-26AOB75592E3/0/6513_r2.htm
  4. http://www.mg.gov.p1/NR/rdonlyres/3F5A71F3-2CB5-4599-BB45-26AOB75592E3/0/6513_r2.htm
  5. Matusiak K. (red. nauk.) 2005: Innowacje í transfer technologii. Słownik pojęć. Wyd. PARP, Warszawa, s. 65, 70-71, 190.
  6. Pangsy-Kania S. 2007: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście narodowego systemu innowacji, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Pangsy Kania%20Sylwial. uzyskany 4.12.2007 r.pdf
  7. Pomykalski A. 2001: Innowacje. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 14, 15.
  8. Raport Nauka i Technika w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa, s. 221.
  9. Sosnowska A., Łobejko S. 2006: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji. [W:] Pozytywy i trudności w rozwoju. Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 7.
  10. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu