BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujanowicz-Haraś Barbara
Tytuł
Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny
Environmental Conditions of Agriculture Competitiveness in Lublin Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 39-43, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Konkurencyjność rolnictwa, Ocena środowiska przyrodniczego
Agricultural production, Agricultural competitiveness, Environmental assessment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła walory środowiska naturalnego województwa lubelskiego oraz scharakteryzowała przyrodnicze warunki produkcji rolniczej w tym regionie, w kontekście konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny.

Agriculture as environmental resources user is an important link in economy and influences ecological systems. Environmental conditions an their changeability determine production level and structure. Thin paper identifies and examines the group of environmental-rural features as the most important and the most traditional measure of agriculture competitiveness basing upon Lublin region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kopiński J. 2004: Wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa wybranych województw. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Puławy, t. 6, z. 3, s. 115-119.
 2. Ochrona Środowiska 2007. 2007: GUS, Warszawa, s. 122,123,128.
 3. Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2006 r. 2007: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 107.
 4. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2001-2015. 2000: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, s. 29.
 5. Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego, tom l, Diagnoza i prognoza rozwoju. 2004: IUNG, Lublin, s. 19-29, 140, 178-179.
 6. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku. 2004: Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin, s. 9.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2007: GUS, Warszawa.
 8. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2006 r. 2007: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 9. Stan i rozwój województwa lubelskiego 2001. 2003: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, s. 5,51,52.
 10. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, tom I, Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego. 2005: Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, s. 214-215.
 11. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. 2000: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy, 12, s. 4-17.
 12. www.euroregionbug.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu