BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerna-Grygiel Joanna
Tytuł
Konkurencyjność zasobów ludzkich na polskiej wsi
Competitiveness of Human Resources at Polish Countryside
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 44-47, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Ludność wiejska, Wykształcenie, Rynek pracy
Village, Rural population, People's education, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym warunkiem konkurencyjności zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce jest relatywnie korzystna struktura wiekowa ludności wiejskiej, szczególnie rolniczej. Konkurencyjność obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zależy od jakości czynnika ludzkiego, jakim jest wykształcenie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma system edukacyjny. Wydajny system szkolnictwa ma szansę przygotować młode społeczeństwo obszarów wiejskich do rywalizacji na konkurencyjnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

A relatively positive age structure of the rural area population, and there, especially of the farmers, is basic condition of human resources competitiveness at Polish countryside. This competitiveness is more and more dependent of education, qualifications and know how determining the human quality of people living there. This is the education system that plays basic rule in this field. An effective school system has a chance to prepare young rural society to compete at requiring labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, luty 1996: GUS, 1.1.4, s. 4.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2000: GUS, 1.1.4, s. 6.
  3. Encyklopedia Agrobiznesu 1998: Fundacja Innowacyjna, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa, s. 927.
  4. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa, s. 43-61.
  5. Marody M., Wilkin J. 2003: Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU-monitoring VII, Wyd. Friedrich Ebért Stifung, s. 72, i 12, za: Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno- gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
  6. Moskali M. 2006: Zasoby ludzkie, a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski - koncepcja badań. Wieś i Rolnictwo, nr l, s. 191.
  7. Polska Wieś po wejściu do Unii Europejskiej 2004: FDPA, Warszawa, s. 84.
  8. Rocznik Statystyczny 1994: GUS, Warszawa, tab. 12 (80), s. 54.
  9. Rocznik Statystyczny 2004: GUS, Warszawa, tab. 8 (126), s. 196.
  10. Szafraniec K. 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 14-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu