BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gersdorf Małgorzata
Tytuł
Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Teleworking Employment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 5, s. 9-14
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Zatrudnienie, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Formy zatrudnienia, Telepraca
Flexible employment, Employment, Employment in the enterprise, Employment forms, Teleworking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowe przepisy o telepracy stanowią krok naprzód w kierunku uelastyczniania zatrudniania w Polsce. Szkoda jedynie, że nie są efektem przyjęcia szerszego programu legislacyjnego, którego celem zasadniczym byłaby modernizacja prawa pracy. Autorka omawia warunki i cechy charakterystyczne telepracy, możliwości jej wprowadzenia oraz wskazuje na konieczność dokonania głębszej refleksji nad stosunkami zatrudnienia w Polsce, refleksji związanej z nowymi technologiami, które wkraczają także w sferę zatrudniania. (abstrakt oryginalny)

New provisions on teleworking may be called a step ahead toward employment flexibilization in Poland. Unfortunately, it is not an effect of adoption of far-reaching legislative program aiming at modernization of the labour law. In her Article the Author discusses the terms and features of teleworking, possibilities to introduce it into working system, but also shows the necessity to make an in-depth reflection on the employment relations in Poland, and on new technologies, influencing the employment sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski M., L. Machol-Zajda, Telepraca (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, pod red. E. Kryńskiej, IPiSS Warszawa 2003, s. 150-151.
  2. Gazeta Prawna 2007 r., „Tygodnik Prawa Pracy" nr 193.
  3. Jurcewicz A., Rola „miękkiego prawa" w praktyce instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej (w:) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, praca zbiorowa pod redakcją C. Mika, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 1998, s. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu