BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stigum Bernt P. (University of Oslo)
Tytuł
An Axiomatic Approach to Empirical Economics. Part I
Aksjomatyczne podejście do ekonomii empirycznej. Część I
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 3-4, s. 259-276, bibliogr. 18 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Testowanie hipotez, Modele ekonometryczne, Badania naukowe, Teoria podejmowania decyzji
Economic theory, Hypothesis testing, Econometric models, Scientific research, Decision making theory
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na teorię ekonomii, rozwinięto formalny schemat służący do konfrontacji teorii z danymi i wykorzystano te ustalenia do testowania interesujących hipotez ekonomicznych. Pomimo swojej formalności, schemat jest łatwy do zastosowania oraz łatwy do zgeneralizowania zarówno przez bayesowskich, jak i klasycznych ekonometryków. Co więcej, sposób testowania hipotez zalecany w schemacie, jest sposobem właściwym z punktu widzenia logika matematycznego. Poza prezentacją użytecznego schematu dla porównywania teorii z danymi, praca rzuca nowe światło na znaczenie teorii naukowych. Artykuł przedstawia również nowe spojrzenie na trudne zadanie ustalania empirycznego znaczenia teorii zbudowanych syntaktycznie oraz teorii, które zostały sformułowane przy użyciu argumentów semantycznych. W szczególności, praca sugeruje, że racjonalne zastosowanie przedstawionych schematów formalnych dla konfrontacji teorii z danymi może pomóc naukowcom ominąć problem Duhema mówiący o niemożliwości rozstrzygającej falsyfikacji hipotez naukowych. (abstrakt oryginalny)

The paper describes a new view on economic theory, develops a formal scheme for confronting theories with data, and uses the scheme to test an interesting economic hypothesis. In spite of its formality, the scheme is easy to apply and easy to generalize for Bayesian and classical econometricians alike. Moreover, the way of testing theories, which the scheme prescribes, is the right way as seen from the point of view of a mathematical logician. Besides presenting a useful scheme for confronting theories with data, the paper throws new light on the import of scientific theories. It also develops a new insights in the arduous task of establishing the empirical relevance of both syntactically constructed theories and theories that have been formulated with semantic arguments. In particular, the paper suggests that a rational application of its formal scheme for confronting theories with data may help scientists circumvent Duhem's dictum of the impossibility of conclusively falsifying scientific hypotheses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allais, Maurice, The So-called Allais Paradox and Rational Decisions Under Uncertainty, in M. Allais and O. Hagen (eds.). Expected Utility Hypothesis and the Allais Paradox, D. Reidel Publishing Company, Boston 1979.
 2. Arrow K. J., Aspects of the Theory of Risk-Bearing, Academic Book Store, Helsinki 1965.
 3. Aspect A., Dalibard J. and Rober G., Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers, Physical Review Letters 49, 1982, 1804-1807.
 4. Aumann Robert J., What is Game Theory trying to accomplish! in K. J. Arrow and S. Honkapohja (eds.), Frontiers of Economics, Basil Blackwell, Oxford.
 5. Duhem, Pierre, The Aim and Structure of Physical Theory, trans. Philip P. Wiener, Princeton University Press, Princeton 1954.
 6. van Fraassen, Bas C., The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford 1980.
 7. Giere Ronald N., Explaining Science, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 8. Hart O.D., Some Negative Results on the Existence of Comparative Statics Results in Portfolio Theory, The Review of Economic Studies 42, 1975, 615-621.
 9. Kesten H. and Stigum, Balanced Growth under Uncertainty in Decomposable Economies, in M.S. Balch, D. L. McFadden, and S.Y. Wu (eds.), Essays on Economic Behavior under Uncertainty, North Holland Publishing Co., New York 1974.
 10. Keynes John M., A Treatise on Probability, MacMillan, London 1921.
 11. Luce R. Duncan and Suppes P., Preference, Utility, and Subjective Probability, in Handbook of Mathematical Psychology, R. D. Luce, R. R. Bush, and E. Galanter (eds.), John Wiley and Sons, Inc., New York 1965.
 12. Mosteller F. and Nogee P., An Experimental Measurement of Utility, Journal of Political Economy 59, 1951, 371-404.
 13. von Neumann J. and Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1953.
 14. Preston M. G. and Baratta P., An Experimental Study of the Auction-value of an uncertain income, American Journal of Psychology 61, 1948, 183-193.
 15. Solow Robert M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 70, 1956, 65-94.
 16. Stigum B. P., Toward a Formal Science of Economics, MIT Press, Cambridge 1990.
 17. Suppe Frederick, The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories, in F. Suppe (ed.), The Structure of Scientific Theories, University of Illinois Press, Urbana 1974.
 18. Weber Max, The Methodology of the Social Sciences, trans. E. Shils and H. Finch, Free Press, New York 1949.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu