BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszyn Kamila
Tytuł
Teoria inflacji popytowej i kosztowej a polityka pieniężna Wielkiej Brytanii w latach 1955-1970 : reinterpretacja analizowanej inflacji w kategoriach pieniężnych
Demand and Supply Inflation Theory and Monetary Policy of Great Britain in Years 1955-1970 : Reinterpretation of Analyzing Inflation in Monetary Categories
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2008, nr 1, s. 47-68, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Teoria inflacji, Polityka pieniężna, Keynesizm, Raport Radcliffe'a
Inflation, Inflation theory, Monetary policy, Keynesian theory, Radcliffe report
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Przedstawiono teorie inflacji popytowej, inflacji kosztowej typu cost push inflation oraz interpretację inflacji popytowej i kosztowej jako zjawiska pieniężnego. Prezentacja ta jest punktem wyjścia do analizy inflacji w okresie 1955-1970 w Wielkiej Brytanii będącej konsekwencją przyjęcia zbyt niskiej stopy docelowego bezrobocia w polityce pełnego zatrudnienia. Wybór okresu został dokonany ze względu na dużą spójność prowadzonej wówczas polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii.

The paper presents a few inflation theories: traditional keyesian demand inflation; cost push inflation; cost inflation as a supply shock, and new Keynesian reinterpretation of demand and cost inflation. The first two theories played the main role to formulate monetary policy in UK in 1955-70. The Radcliffe Raport (1959) -analyzing the sources of inflation in UK in the past shows why political and economy decisions-makers didn 't pay more attention to the money supply and important was demand inflation concept. In this period the Bank Rate was main tool of controlling rate of inflation because of its influence on credits and demand. Cost push inflation theory was the theoretical justification for implementing an income policy in 1961 in the UK. This type of cost inflation wasn 't interpreted as supply shock. Nowadays New Keynesian found interesting to examine this episode in the history of UK again. New Keynesian regard money supply as a final source of inflation. But the rational expectation are in this concept the same important as current monetary policy. Increase in costs or demand result in increasing of expectations of future inflation rate. This way higher level of costs or demand can be an incentive for inflation. But according to this theory and tests correct monetary policy could help to avoid a high inflation in this period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1992.
 2. Blanchard O., Macroeconomics, Prentice Hall, Pearson Education International 2003.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, W.N. PWN, Warszawa 2000.
 4. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makr o ekonomii, W.N. PWN, Warszawa 1998.
 5. Browning P., The Treasury and Economic Policy 1964-85, Longman Group Limited, New York 1986.
 6. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1995.
 7. Duwendag, D., Ketterrer K. H., Koesters W., Diethard R. P., Simmert B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 8. Grabowski B., Monetarna teoria bilansu płatniczego, W.N. PWN, Warszawa 1997.
 9. Hold K., Mattheus K., Thompson J., The UK Economy Today, Manchester University Press, Manchester 1995.
 10. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 11. Marciniak S. [red. nauk.], Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2002.
 12. Mishkin F., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, W.N. PWN, Warszawa 2002.
 13. Morris D. [red. nauk.], The Economic System In The UK, Oxford University Press 1985.
 14. Nelson E., Nikolo K., Monetary Policy And Staglation In UK, Bank of England, May 2002.
 15. Paszyn K., Gospodarcze efekty czynników gospodarczych (na przykładzie polityki konsensu w Wielkiej Brytanii), "Gospodarka w praktyce i teorii", 2006, nr 2(19).
 16. Pluciński E. M., Ekonomia gospodarki otwartej, Elipsa, Warszawa 2004.
 17. Sadzikowski W., 200 lat gospodarki rynkowej, W.N. PWN, Warszawa 1993.
 18. Thatcher M., Lata na Downing Street, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1996.
 19. Tomlinson J., British Macroeconomic Policy Since 1940, Crom Helm-Kent 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu