BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta
Tytuł
Jak zmienić wizerunek miasta
How to change the town image (by example of Bytom)
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 2, s. 21-26
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Miasto, Inwestycje miejskie
City image, City, City investments
Abstrakt
Bytom - stare miasto zlokalizowane w Aglomeracji Górnośląskiej - jest obecnie postrzegane jako robotnicze miasto z tradycyjnym ciężkim przemysłem, miasto bez perspektyw. Strategia rozwoju Bytomia na lata 2001-2015 zakłada zmianę tego negatywnego wizerunku i wykreowanie nowego - Bytomia jako nowoczesnego ośrodka kulturalno-edukacyjno-turystycznego. Realizacja tego celu wymaga nie tylko prowadzenia intensywnych działań promocyjnych, ale przede wszystkim zmiany wielu elementów tożsamości miasta. Władze lokalne podejmują szereg inicjatyw i inwestycji dla poprawy infrastruktury miasta oraz warunków środowiska naturalnego. Artykuł prezentuje przykłady podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)

Bytom - the old town situated in Silesia - nowadays is perceived as worker's town of traditional heavy industry, town without perspectives. The strategy of Bytom growth since 2001 to 2015 assumes to change this negative image and to create the new one - Bytom as the modern cultural-educational-tourist center. The realization of this goal has to base not only on promotion activities, but first of all on transformation many elements of town identity. Government of Bytom takes a lot of initiatives and investments to improve the town infrastructure and natural environment conditions. The article presents many examples of this activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2003, s. 11
  2. Raport o stanie miasta. Bytom 2007, www.bytom.pl
  3. Strategia rozwoju Bytomia 2001-2015, www.bytom.pl
  4. D. Szwajca, Badanie konkurencyjności produktu miasta. W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, praca zbiór, pod red. K. Malika. Politechnika Opolska, Opole 2007, s. 186
  5. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 72-73
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu