BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Faracik Robert
Tytuł
Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa
Local Governments and the Development of Tourism in Gminas (Communities) Situated within the Kraków Suburban Zone
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, z. 117, s. 29-41, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Czynniki rozwoju turystyki, Zarządzanie strategiczne, Gmina, Samorząd terytorialny
Tourism, Tourism development factor, Strategic management, District, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez strefy podmiejskie jest zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki i wypoczynku mieszkańców dużych miast. Badaniami objęto 38 gmin leżących w promieniu 30 km od Krakowa. Przedstawiono przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane elementy sytuacji ekonomicznej badanych gmin oraz miejsce turystyki w strategiach rozwoju i działaniach władz samorządowych tych gmin. Omówiono również rolę współpracy międzygminnej w rozwoju turystyki.

The suburban zones' major function is to satisfy needs of the residents of big cities in regard to tourism and leisure time. First of all, within the suburban zones, everyday and weekly leisure activities are organized, thus, the overnight accommodation potential is limited. The spatial scope of the study comprises 38 gminas located within an about 30 kilometres radius around Kraków. Regions in the vicinity of Kraków are geographically diverse, and this fact results in their tourist attractiveness. With regard to their nature, gminas, which are particularly outstanding, are in the Beskidy Mountains and in the Krakowsko-Częstochowska Upland. The cultural attractiveness of those gminas is of importance, too. There are numerous historic monuments representing all architectural periods and styles; two sites are entered into the UNESCO World Heritage: The Historical Salt Mine in Wieliczka and the Complex of Monasteries in Kalwara Zebrzydowska. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atlas miejskiego województwa krakowskiego, 1979, PAN Oddział Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
  2. Faracik R., 2000, Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykładzie Krakowa i okolic, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 106, 141-149.
  3. Król B., 1980, Funkcje, program oraz zasady kształtowania struktury przestrzennej rekreacji na obszarach podmiejskich, Sekcja Zagospodarowania Rekreacyjnego TUP, 106, 32-63.
  4. Król B., 1985, Porównanie funkcjonalno-przestrzenne rozwiązań wypoczynku weekendowego w wybranych aglomeracjach Europy w latach siedemdziesiątych, Problemy Turystyki, 3, 83-103.
  5. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystycznych form rekreacji w strefie wyżynnej i górskiej, 1984, Problem węzłowy 10.7, Zadanie II.1.7., pod kierunkiem J. Warszyńskiej, maszynopis, Kraków.
  6. Strategia rozwoju turystyki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 2001, Związek Gmin Jurajskich, Ogrodzieniec.
  7. Materiały źródłowe: Strategie rozwoju gmin obszaru badań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu