BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Quirini-Popławski Łukasz
Tytuł
Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym
The Most Important Tourism Centres in the Chornohora Mts. in Interwar Period (the Years 1921-1939)
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, z. 117, s. 113-124, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Historia turystyki, Gospodarka turystyczna, Region turystyczny
Tourism, History of tourism, Touristic economy, Tourist region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Karpaty
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego po polskiej stronie Czarnohory w latach 1921-1939, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości podgórskich. Jest to próba znalezienia odpowiedzi na pytania o główne przyczyny, skalę, charakter i rozkład ruchu turystycznego w okresie wielkich osiągnięć w dziedzinie turystyki górskiej, powstającego równolegle z rozwojem uzdrowisk i letnisk leżących u stóp Czarnohory – głównie Worochty, Żabiego. (abstrakt oryginalny)

In the paper, there are discussed selected issues related to tourism in the Polish part of the Chornohora region in years 1921-1939. In particular, the localities at the foot of the mountains were referred to. The attempt is to find an answer to the following issues: the main grounds for the tourist traffic here and the scale, character, and distribution of tourism. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Turystyczny Polskich Kolei Państwowych, 1934, l, 2.
 2. Ciężkowski M., 1939, Ruch turystyczno-uzdrowiskowy w województwie stanisławowskim, Komunikaty Studium Turyzmu, 19.
 3. Dąbrowski R. (red.), 1930, Przewodnik ilustrowany po województwie Stanisławowskiem, Komisja Turystyczna, Stanisławów.
 4. Gąsiorowski H., 1935, Pasmo Czarnohorskie, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa.
 5. Hempel K., 1990, Przez Bałtagulna Hnatasię, Płaj, 2.
 6. Hordt H.S., 1998, Piękno utraconej ziemi..., Wrocławska Drukarnia Narodowa, Wrocław.
 7. Kawecka J., 1937, Badania nad frekwencją kuracjuszy w uzdrowiskach wschodnio-karpackich, Biuletyn Komisji Studium Ligii Popierania Turystyki, 1.
 8. Kromka, 1926, Kurjer Stanisławowski, 39, 315, 15 sierpnia.
 9. Lenkiewicz S., 1990, Na nartach w Czarnohorze, PTTK Kraj, Warszawa-Kraków.
 10. Leszczycki S., 1939, Uzdrowiska Polski, ich rozmieszczenie oraz rozwój w latach 1921-1938, Komunikaty Studium Turyzmu, 21.
 11. Niewiadomy G. 2002, Opryszki, lirnicy i mołodyce (O huculskich inspiracjach w malarstwie polskim XIX-XX wieku), Płaj, 25.
 12. Oddział Kołomyjski "Czarnohorski", 1925, Wierchy, 3.
 13. Olszański M., Rymarowicz L., 1993, Powroty w Czarnohorę, Rewasz, Pruszków.
 14. Orłowicz M., 1914, Wschodnie Karpaty (przewodnik ilustrowany), Grafia, Lwów.
 15. Orłowicz M., 1928, Letniska w Karpatach wschodnich, Turysta, 2, 9.
 16. Pawlewski K., 1938, Zagadnienie drogi karpackiej, Turyzm Polski, 1, 4.
 17. Polski Almanach Uzdrowisk, 1934, Polskie Towarzystwo Balneologiczne, Kraków.
 18. Quirini-Popławski Ł., 2005, Historia Muzeum Huculskiego w Żabiem, [w:] Materjali mizhnarodoi naukovo-prakticnoi konferencji, Muzei, kolekcii, Ijudi: tradicii iperspektivi rozbitku muzejnoi spravi. Vitcizjanij i zarubizhnij dosvid, Ivano-Frankivsk, Hudozhnij muzej 10-11 listopada 2005, Ivano-Frankivsk.
 19. Quirini-Poplawski Ł., 2004, Działalność Towarzystwa Tatrzańskiego - Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Czarnohorze do końca II wojny światowej, niepublikowana praca magisterska w IGiGP UJ, Kraków.
 20. Sprawozdanie z czynności Czarnohorskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi za rok 1911, 1912, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 33.
 21. Sprawozdanie Zarządu Czarnohorskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi za rok 1914, 1919-1920, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 37.
 22. Szlakiem II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Polskich, 1937, Wojskowy Instytut naukowo-oświatowy, Warszawa.
 23. Tyska-Kobylińska J., 1993, Moje powroty w Czarnohory, Płaj, 7.
 24. W zimowiskach Karpat Wschodnich, 1939, Jedziemy, l, 10.
 25. Woloszczuk S., 2000, Pokucie. Legenda i rzeczywistość, Nortom, Wrocław.
 26. Zamarłe zdroje i uzdrowiska, 1939, Jedziemy, 1,8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu