BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlusiński Robert
Tytuł
Historia rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku
The History of Tourist Development in the Krakowsko-Czestochowska Upland until 1989
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, z. 117, s. 79-97, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Historia turystyki, Atrakcyjność turystyczna, Gospodarka turystyczna
Tourism, History of tourism, Touristic attractiveness, Touristic economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Krakowsko-Częstochowska Upland
Abstrakt
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska należy do grona najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski, o długich tradycjach w zakresie obsługi turystów. Artykuł przedstawia rozwój turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej od jej początków, tj. od XVIII w. do 1989 r., czyli do momentu przemian ustrojowych. Analizie poddane zostały zarówno zmiany w zakresie zagospodarowania turystycznego, jak i wielkości ruchu turystycznego i jego form. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the history of tourism development in the Krakowsko-Czestochowska Upland, one of the most attractive tourist regions in Poland, in a period from the 18th century to 1989, i.e. until the year when the fundamental political transformations commenced in Poland. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 80 lat Oddziału Krakowskiego PTTK, 1999, PTTK Kraków.
 2. Białas W., 1980, Monografia turystyczna gminy Skała, maszynopis pracy magist, w IG UJ, Kraków.
 3. Braun J., 1967, Zagospodarowanie turystyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na tle struktury przestrzennej okręgu, [w:] Zagadnienia ekonomiczne ruchu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego Jury Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej, PTE, Częstochowa.
 4. Brzezin W., Kukuła J., 1967, Problematyka zagospodarowania ośrodka wczasowo-kolonijnego w Złotym Potoku, [w:] Zagadnienia ekonomiczne ruchu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego Jury Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej, PTE, Częstochowa.
 5. Dziechciarz O., 2001, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Bolesław, Bukowno, Sławków, II, 2, Olkusz.
 6. Dziechciarz O., 2000, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Klucze, Pilica, Wolbrom, II, l, Olkusz.
 7. Głowacki M., 2004, Wybrane walory turystyczne okolic Złotego Potoku, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, T. II. Kultura, OPN, Ojców.
 8. Groch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy Habilit. UJ, 220, Kraków.
 9. Hereźniak J., 2004, Wkład naturalistów warszawskich do poznania f lory jurajskich okolic Częstochowy -jako owoc ich podróży odbytej do Ojcowa w 1854 roku, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, II, Kultura, OPN, Ojców.
 10. Joseph-Tomaszewska E., 2004, Użytkowanie i zagospodarowanie turystyczne Wyżyny Krakowsko--Częstochowskiej, maszynopis.
 11. Komenda A., Stróżecki A., 2003, Turystyka i krajoznawstwo, [w:] Z. Jagodziński, Monografia Zawiercia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zawiercie.
 12. Kruczek Z., 2000, Metodyka krajoznawstwa, AWF Kraków.
 13. Leszczycki S., 1939, Rozwój ruchu uzdrowiskowego w Polsce, Turyzm Polski, 6, 111-118.
 14. Leszczycki S., 1992, Geneza i powstanie Studium Turyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Prace Geogr. IG UJ, 89, 9-37.
 15. Nowak J., 2004, Ojców za Zawiszów, Krasińskich i Czartoryskich 1878-1945, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, T. II. Kultura, OPN, Ojców.
 16. Ostrowska E., 2004, Krzeszowice. Zarys dziejów miejscowości i uzdrowiska z rodziną Potockich w tle, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, T. II. Kultura, OPN, Ojców.
 17. Partyka J., 1998, Ojcowski Park Narodowy. Przewodnik, Warszawa.
 18. Partyka J., 2002, Ruch turystyczny w Ojcowskim Parku Narodowym, [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny-zagospodarowanie-konflikty-zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, OPN, Ojców.
 19. Partyka J., Gradziński M., Kwiatek-Sołtys A., 2002, Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowskiej, Przewodnik do sesji terenowej odbywanej w ramach konferencji Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny-zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców 13-14 czerwca 2002 r., Instytut Ochrony Przyrody PAN, OPN, Ojców.
 20. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko--Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.
 21. Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, IG UJ, Kraków.
 22. Pucek K., 2005, Jura Krakowsko-Częstochowska. Przewodnik, ZGJ, Kraków
 23. Smółka A., 1997, Studium porównawcze rozwoju funkcji uzdrowiskowej Krzeszowic i Swoszowic, maszynopis pracy magist, w IG UJ. Kraków.
 24. Stróżecki A., 1988, Jura Krakowsko-Częstochowska, COIT, Warszawa.
 25. Szczepański A., 1987, Zarys dziejów częstochowskiego krajoznawstwa, PTTK, Częstochowa.
 26. Szelerewicz M., Górny A., 1986, Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyd. "PTTK Kraj", Warszawa.
 27. Trzcionka R, 2004, Ojców, Skała i okolice na tle struktury społeczna-gospodarczej powiatu olkuskiego w XIX wieku -próba charakterystyki, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, II. Kultura, OPN, Ojców.
 28. Twaróg J., Twaróg Z., 2004, Początki krajoznawstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, II. Kultura, OPN, Ojców.
 29. Zakazy i nakazy obowiązujące w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie miejskim krakowskim, Załącznik nr 2 do uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 roku (póz. 76).
 30. Zinkow J., 1983, Wyżyna Krakowska. Panorama turystyczna. KAW, Warszawa.
 31. Zinkow J., 1988, Orle gniazda i krajobrazy jurajskie, Sport i Turystyka, Warszawa.
 32. Zinkow J., 1990, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, cz. l i 2, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu