BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Zbigniew
Tytuł
Miary ryzyka stopy procentowej papierów dłużnych
Measurement of Interest Rate Risk of the Debt Securities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (10), 2003, nr 970, s. 40-51, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Badanie efektywności inwestycji, Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko stopy procentowej, Papiery komercyjne, Papiery dłużne
Research efficiency of investment, Investment risk, Interest rate risk, Commercial papers, Debt securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inwestycje w papiery dłużne uznaje się za obarczone niższym ryzykiem od inwestycji o charakterze udziałowym, takich jak akcje lub udziały. Mimo powyższego, identyfikacja i pomiar tego ryzyka ma fundamentalne znaczenie dla inwestowania w instrumenty dłużne. Celem opracowania było omówienie metod pomiaru jednego z najważniejszych czynników ryzyka inwestycji w papiery wierzycielskie - ryzyka stopy procentowej.

The investments in the debt securities may be characterized on the basis of the criteria of an income, risk and fluidity. Together with the growth in the instability of the financial markets, including the bond markets that have been consideraded as relatively safe, the ever larger meaning assume the methods of measurement and management of risks. n the investments in the debt securities there are several types of risk factors that have to be taken into account by the investors. The most important are the credit risk factors that have to be taken into accpunt by the investors. The most important are the credit risk and interest rate risk. To measure the interest rate of the debt securities used are the following methods: price value of the basis point, price change ratio, duration, modified duration, and convexity. On the Polish market, that is dominated by the treasuries it is precisely the interest rate risk that for the investors plays the most important role. Moreover, the policies of the Ministry of Finance assuming a decrease in the emission of the treasury bills and floating rate notes in favour of the financial instruments with a fixed interest rate and longer period of maturity causes that the significance of that risk will be growing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu