BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin - wyniki badań
Conditions Governing the Creation of a Market Model in the Municipal Economy of Local Authorities - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 766, s. 45-62, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka terytorialna, Gospodarka komunalna, Rozwój lokalny, Gospodarka rynkowa, Gmina, Potencjał rozwojowy
Territorial economy, Public utilities, Local development, Market economy, District, Development potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozwój lokalny na tle przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego. Omówiono nowe trendy w podejściu do zarządzania w głównych jednostkach samorządu terytorialnego. Scharakteryzowano pragmatykę procesów przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego.

The aim of the article was to present the modern conditions governing the operation of local authorities and to show how local authorities shape their development potential under such conditions. Of key significance here are the processes of adjusting the ownership, organizational and management systems of local authorities, which is linked with the adoption by those authorities of specific organizational models that lie anywhere on the spectrum between the self-sufficiency model at one end and the market model at the other. Identifying problems linked to these issues is important not only due to the significant knowledge deficiencies in Polish practice but also because certain mechanisms may be revealed that have an important impact on the efficiency of those organizations. What is important here is to foster an awareness that, from the point of view of the organizational model of municipal service provision, we cannot speak only about the extreme models, but about also their many variants, which can be chosen according to the local authority's internal possibilities as well as to external factors that create specific needs in the solutions applied.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 2001.
 3. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Argyris Ch., Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie, Harvard Business Review Polska, listopad 2004.
 5. Czyż M., Strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego polskiej gospodarki, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
 6. Hausner J., Podstawy rządzenia interaktywnego [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hausner, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Kieżun W., Polska administracja publiczna w drodze do Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym, red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
 8. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 9. Łukawer E., Transformacja systemowa w przekroju (Jak widzą to polscy ekonomiści) [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002.
 10. Mintzberg H., Waters J.A., Of Strategies: Deliberate and Emergent, „Strategic Management Jurnal”, July-September, 1985.
 11. Morrison D., Rozwój gospodarczy. Strategie dla samorządów lokalnych, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 2002.
 12. Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, red. T. Gruszecki, Verba, Lublin 2000.
 13. Stabryła A., Kierunki poszukiwań strategii organizacyjnej firmy [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, AE Kraków, Kraków 2002.
 14. Strategie rozwoju lokalnego, t. 1: Aspekty instytucjonalne, t. 2: Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu