BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiołek Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych
The Specific Nature of Corporate Supervision in Employee Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 766, s. 63-75, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Spółki pracownicze, Rada nadzorcza spółki, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Corporate governance, Employee company, Supervisory board of the company, Personnel participation in management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę nadzoru korporacyjnego. Omówiono specyfikę i uwarunkowania formalne funkcjonowania spółek pracowniczych. Zaprezentowano wnioski dotyczące skutecznego funkcjonowania rady nadzorczej w spółce pracowniczej.

The main aim of the article is to describe the essence of corporate supervision, the origin of employee companies, and the binding formal conditions and specific operation of management organs in employee companies. The significance of the ownership structure of employee companies and its significance in the process of managing them, as well as the relationship between employee ownership and corporate supervision, are analysed in detail. The article ends with conclusions on how the board of directors operates in an employee company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan Publ. Co., New York 1932.
 2. Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Abrys, Kraków 2005.
 3. Bossak J., Zalega K., Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, „Organizacja i Kierowanie” 2001, nr 4 (106).
 4. Jansen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior - Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, October 1976, vol. 3.
 5. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 6. Kodeks spółek handlowych z przepisami okołokodeksowymi, wprowadzenie A. Wiśniewski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
 7. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia, „Organizacja i Kierowanie” 2001, nr 3 (105).
 8. Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 9 (120).
 10. Mesjasz C., Corporate governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne”, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 11.
 11. Mesjasz C., System prawny a nadzór korporacyjny w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, „Prawo Zarządzanie Marketing” 2003, nr 1.
 12. Mesjasz C., Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie” 1998, nr 4 (94).
 13. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Ross S.A., The Theory of Agency: The Principal Problem, American Economic Review, 1973, nr 62.
 15. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 16. Smith A., Bogactwo narodów, PWN, Warszawa 1957.
 17. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2.
 18. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
 19. Zalega K., Spór o pojęcie corporate governance, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 3 (101).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu