BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniłowska Alina
Tytuł
Przeciwdziałanie zjawiskom monopolizacji w gospodarce - teoria i praktyka
Antitrust Policy in Economy - Theory and Practice
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 67-72, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Demonopolizacja gospodarki, Polityka antymonopolowa, Własność publiczna, Prywatyzacja, Analiza porównawcza
Demonopolization of economy, Antitrust policy, Public ownership, Privatisation, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła teoretyczne podstawy polityki antymonopolowej i praktykę przeciwdziałania monopolom w anglosaskim i europejskim społecznym modelu gospodarki. Z porównawczej analizy przyjętych rozwiązań w obu modelach autorka wnioskuje, że występują stosunkowo znaczne różnice w prowadzonej polityce antymonopolowej. Dotyczą one głównie zakresu własności publicznej i prywatyzacji.

The aim of the paper is to examine the theoretical background of antitrust policy and presenting its models that are pursued in European social model and Anglo-Saxon model of economy. The comparative analysis showed that there are some significant differences, between antitrust policies which are carried in both models of economy, especially in respect to public ownership and privatization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baron O.P. 2000: Business and its Environment. Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey.
  2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R. 1996: Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
  3. Domańska E. 1986: Kapitalizm menedżerski. PWE, Warszawa, s. 68.
  4. Frielman M. 2008: Kapitalizm i wolność. Wydawnictwo Hellion, Gliwice.
  5. Krent H.J. 2007: Administracyjne egzekwowanie prawa konkurencji w Stanach Zjednoczonych. [W:] Amerykański i europejski system ochrony konkurencji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, 9-16.
  6. Norgen C. 2005: Sprawnie funkcjonujące rynki - wyzwanie dla urzędów antymonopolowych i rządów. [W:] Ochrona konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. Banasińskiego C. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, 49-60.
  7. Piejko D. 2007: Leniency w polskich i europejskich przepisach prawa ochrony konkurencji. [W:] Amerykański i europejski system ochrony konkurencji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, 51-60.
  8. Turliński A. 2005: Miejsce sądu ochrony konkurencji i konsumentów w systemie organów ochrony prawnej, [W:] Ochrona konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. Banasińskiego C. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, 61-66.
  9. Wilkinson N. 2005: Managerial Economics. Cambridge University Press, Cambridge.
  10. Wyżnikiewicz B. 2005: Rozważania o konkurencji i konkurencyjności. [W:] Ochrona konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. C. Banasińskiego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, 87-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu