BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sześciło Dawid
Tytuł
Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa antykorupcyjnego
Comments on the Quality of the Self-government Anti-corruption Law
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 1-2, s. 63-71, summ.
Słowa kluczowe
Zwalczanie korupcji, Korupcja, Polityka samorządu terytorialnego
Fight corruption, Corruption, Local government policy
Abstrakt
Korupcja stała się w ostatnich latach jednym z głównym tematów debaty publicznej w Polsce. Zaowocowało to również wzrostem liczby regulacji mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym i zwalczanie ich. Ich corpus obejmuje już nie tylko przepisy kryminalizujące łapownictwo i inne formy wykorzystywania władzy do realizacji prywatnych interesów, ale także regulacje zmierzające do zwiększenia jawności działania organów władzy publicznej oraz usprawnienia kontroli nad ich funkcjonowaniem. Dynamiczne zmiany ustawodawcze nie ominęły również prawa samorządowego. Wydaje się, że można już podjąć próbę oceny efektywności istniejących regulacji, a w szczególności przyjętej metodologii działań antykorupcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Corruption has become one of the main subjects of public debate in Poland in recent years. This has also resulted in the increase in regulations which have the objective of preventing and counteracting corrupt practices. Their corpus also not only includes regulations which criminalise bribery and other forms of taking advantage of authority for private purposes, but also regulations which have the objective of increasing the transparency of the activities of bodies of state authority and streamlining control over their functioning. Similarly, the dynamic legislative changes have not bypassed the Self-Government Law. It appears that an attempt can be made to assess the effectiveness of the existing regulations and, in particular, the methodology of the anti-corruptive activities which has been accepted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bodnar, D. Sześciło, Przedwdzialanie korupcji: instytucje i ich działania, w: L. Kolarska-Bobińska, f. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005-2007, Warszawa 2007, s. 258.
 2. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2007, s. 45.
 3. R. Dębowski, M. Flis, A. Kamiński, A. Zielińska, Czy można budować bez korupcji?, Warszawa 2008, s. 11.
 4. G. Karpiński, Niebezpieczny styk interesów, „Rzeczpospolita" z 10.10.2005 r.
 5. Komunikat z badań „Centralne Biuro Antykorupcyjne", Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2006, s. 2.
 6. K. Kozłowski, Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2003/12, s. 27-40.
 7. A. Kubiak, Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Warszawa 2008. Publikacja dostępna na stronie internetowej Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl/korupcja.
 8. B. Kudrycka, Przeciwdziałanie korupcji - koncepcje rozwiązań prawnych, w: E. Popławska (red.), Dobro wspólne. Władza, Korupcja. Konflikt interesów v życiu publicznym, Warszawa 1997, s. 88.
 9. M. Kulesza, L. Węgrzyn, Etyka, czyli lek na korupcję, „Rzeczpospolita" z 23.10.2006 r.
 10. J.G. Lambsdorff, The big picture: measuring corruption and benchmarking progress in the fight against corruption. Corruption Perceptions Index 2007, w. Global Corruption Report 2008..., s. 297-302.
 11. Ministerstwo Budownictwa, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Warszawa 2007, s. 166.
 12. C. Nowak, Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji, Warszawa 2004, s. 79.
 13. A. Radwańska, D. Nilsson, Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych innych państw europejskich, Warszawa 2002/2003, s. 8 i n., publikacja dostępna na stronie internetowej Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl/korupcja.
 14. S. Rose-Ackerman, Reducing bribery in the public sector, w: D.V Trang (red.), Corruption & Democracy. Political institutions, Processes and Corruption in Transition States in East-Central Europe and in the former Soviet Union, Budapeszt 1994, s. 22.
 15. P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce - zagrożenia i rekomendacje na przyszłość. Warszawa 2006, s. 5-6.
 16. C.E Wulff, M. Ehbrecht, Ekspertyza na temat skuteczności Strategii Antykorupcyjnej oraz podjętych w Polsce działań antykorupcyjnych, 2008, s. 60, dokument opublikowany na stronie internetowej Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych: www.akop.pl
 17. Wyniki Indeksu Percepcji Korupcji za 2007 r. opublikowano w: Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector, Cambridge 2008.
 18. A. Zagner, Otwórzcie koperty! Oświadczenia majątkowe: akcja pozorowana, „Polityka" 2000/43.
 19. M. Zieniewski, D. Sześciło, Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczna-prywatne w Polsce? Warszawa 2008, s. 23.
 20. www.przejrzystapolska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu