BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta
Tytuł
Diagnozowanie faz rozwoju spółdzielni metodą list kontrolnych - próba adaptacji teorii organizacji
Diagnosing Phases of Development the in the Cooperative by the "Checklists Method" - Attempt of Adaptation Theories form Organization
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 79-84, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Teoria organizacji, Diagnozowanie organizacji, Organizacje spółdzielcze, Agrobiznes
Organisation theory, Organisation diagnosis, Cooperative organisations, Agrobusiness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył metody diagnozowania faz rozwoju organizacji z wykorzystaniem list kontrolnych. Autorka, uwzględniając specyfiką spółdzielni działającej w agrobiznesie, przygotowała pięć kwestionariuszy służących do określenia aktualnej fazy życia podmiotu, pomocnych w zarządzaniu rozwojem jednostki. Listy kontrolne umożliwiają ocenę w zakresie celu działania podmiotu, strategii produktu, podejścia do innowacji i promocji, sposobu podejmowania decyzji, kierowania, źródeł kapitału, struktury organizacyjnej, otoczenia. Zaproponowany przez autorkę czterofazowy model rozwoju spółdzielni, pomaga zrozumieć nieuchronność zmian, w których spółdzielnia jako podmiot rynkowy uczestniczy.

The article is presenting serving four checklists to the diagnosis phase of life for the agriculture cooperative The applied method is based on the organizations modele of C. Pümpin and Prange [1991]. The identification of phases of life lets déprogramme current strategy of cooperative in more rival direction for surrounding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieplicki M. 2007: Badanie pozycji konkurencyjnej organizacji. Przegląd Organizacji, Nr 5, s. 19.
 2. Chodyński A., Juraszek M. 2003: Zarządzanie cyklem życia małej i średniej firmy a jakość. [W:] Problemy Jakości, październik, s. 18.
 3. Deshais G. 1988: Logique dc la coopération et gestion des coopératives agricoles. Skippers, Paris.
 4. Domagalska-Grędys M. 2008: The use of checklists method for an assessment of the stages of organization development, Economics Science For Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Latvia. Primary and secondary production, consumption. Academy of Agricultural and Forestry Science of Latvia. Latvia University of Agriculture. No 16. Jelgava, s. 44-49.
 5. Domagalska-Grçdys M. 2008a: Obszary diagnozy faz rozwoju organizacji działającej w agrobiznesie. Zarządzanie rozwojem organizacji. Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Seria Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź, s. 220-232.
 6. Kozień E. 1999: Wykorzystanie metody list kontrolnych do diagnozowania rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 529, Kraków.
 7. Machaczka J. 1999: Cykl życia organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 529, Kraków.
 8. Machaczka K. 2003: Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Akademii Ekonomicznej Krakowie, Nr 613, Kraków.
 9. Przybyła M. red. 2002: Organizacja i zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Pümpin C., Prange J. 1991: Management der Unternehmensentwicklung, Phasengerechte Führung und der Umgang mit Krisen. Campus Verlag, Frankfurt.
 11. Quinn R., Cameron K. 1983: Organizational Life Cycles and Shirting Criteria of Effectivenes: Some Preliminary Evidence. Management Science, Vol. 29, No. 1.
 12. Smela A. 2005: Cykl życia organizacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1080, s. 394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu