BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy
Qualitative Determinants of Companies from WIG-Food Index
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 85-90, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Spółki akcyjne
Food industry, Enterprise competitiveness, Joint stock companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił najważniejsze determinanty konkurencyjności spółek sektora spożywczego. Do badań wykorzystał sprawozdania i wyniki finansowe publikowane przez spółki należące do indeksu oraz badania kwestionariuszowe przeprowadzone metodą wywiadu na końcu 2007 roku. Autor przebadał wszystkie spółki należące do sektora spożywczego GPW w Warszawie. Badania praktyczne przeprowadził w spółkach z indeksu, w skład którego wchodzi 20 spółek przemysłu spożywczego. Za okres badawczy autor przyjął początkową fazę pełnego członkostwa Polski w UE.

The main aim of this paper is to present the most WIG-Food important determinants of industry companies competitiveness, guoted at Warsaw Stock Exchange index. The determinants presented are believed to be main causative agents of the changes taking place in many dimensions of economic life and their influence is believed to be noticeable and essentially justified. The most important determinants of competitiveness are: the demand on food, the slate and level of human capital, the financing and crediting of development and the surcharges from European Union budget and central budget, the prices on agricultural resources and food products in Poland and in the world, milk quotas and their consequences for Poland, investments of agricultural producers and the influence of product quality on its competitiveness. The exact identification, notion and overcome of these determinants during the current companies functioning can allow for modern development of Polish food industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryła P. 2007: Rozwijanie działalności eksportowej w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego. Przemysł Spożywczy, nr 12, 2-6.
 2. Boćkowski J. 2008: Światowe ceny żywności biją rekordy. Parkiet, nr 79, 17.
 3. Czerwińska E. 1998: Popytowe czynniki w rolnictwie. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja BSE, nr 564, Warszawa, 1-8.
 4. Czyżewski A., Poczta A. 2007: Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE. Roczniki SERiA, t. 9, z. l, Warszawa - Poznań - Kraków, 89-93.
 5. Dróżdż J. 2008: Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000. Przemyśl Spożywczy, nr l, 34-35.
 6. Drewnowska B., Kozmana M., Morawski I. 2008: Wiosna drogiej żywności. Rzeczpospolita, nr 54, Bl.
 7. Firlej K. 1999: Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie. [W:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy (Targalski J. (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 119-127.
 8. Firlej K. 2008: Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 62-79.
 9. Grzyb R., Kuk M. 2008: Ceny żywności wzrosną o 15%. Gazeta Prawna, nr 82, 4-5.
 10. Łopaciuk W. 2008: Kraje WNP - rynki zbytu czy konkurenci? Przegląd Spożywczy, nr 1-2. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Roczniki SERiA, Warszawa - Poznań-Kraków, 231-235.
 11. Machaczka J. 1999: Podstawy zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 85, 103-105.
 12. Makarski S. 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 13.
 13. Mroczek R. 2007: Regionalne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po integracji z UE. Roczniki SERiA, t. 9, z.l, Warszawa - Poznań - Kraków, 328-332.
 14. Olszańska A. 2006: Wybrane czynniki kształtujące ceny detaliczne mięsa oraz przetworów wieprzowych i drobiowych. [W:] Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Urban S.(red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Wrocław, 179.
 15. Rowiński J. 2007: Powiązania polskich producentów żywności z rynkiem międzynarodowym. Przemyśl Spożywczy, nr 11, 2-6.
 16. Szczepaniak I. 2006: Ocena konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. [W:] Agrobiznes 2006.
 17. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa (Urban S. (red.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Wrocław, 384-391.
 18. Szczególska M. 2007: Czynniki wzrostu konkurencyjności polskich producentów żywności. Roczniki SERiA, t. 9, z. l, Warszawa - Poznań - Kraków, 199-204.
 19. Tomczak F. 1996: Szansę i ograniczenia uczestnictwa polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych. Roczniki SERiA, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, ART Olsztyn, 3.
 20. Urban S. 2000: Stan przemysłu spożywczego w Polsce i jego funkcje w okresie przemian. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. l, Warszawa - Poznań - Zamość, 55.
 21. Urban R. 2006: Stan przemysłu spożywczego po wejściu do Unii Europejskiej. Przemysł Spożywczy, nr 4, 2-8.
 22. Wigier M. 2006: Wsparcie dla przetwórstwa spożywczego na lata 2007-2013. Przemyśl Spożywczy, nr 8, 24-26.
 23. Wyrzykowska B. 2004: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji przyszłości. Problemy Rolnictwa Światowego. Manteuffel-Szoege H. (red.), t. XII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 134.
 24. [www.rsg.pl/spozywczy]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu