BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Barbara
Tytuł
Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE
Differentiation of Use of Production Factors in Agriculture in the EU Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 91-96, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wydajność pracy, Produktywność ziemi, Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Arable farm, Labour efficiency, Productivity of land, Agricultural production space
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem autorki było określenie zróżnicowania w wykorzystaniu potencjału produkcyjnego w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Analiza obejmowała zasoby ziemi i pracy. Autorka główną uwagę zwróciła na efektywność ich wykorzystania w skali makroekonomicznej, na tle ogólnych tendencji rozwoju rolnictwa. Do analizy wybrała kraje "starej Unii" (UE-15) oraz te, które są członkami od 2004 roku.

The paper analyses She differentiation of use of the productive potential in agriculture in the European Union countries. Analysis hugged the supplies of the ground and labour. The main attention was paid the efficiency their in the macroeconomics scale. The Author also concentrated on the general agriculture development tendencies (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2003: Strategia konkurencji jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [W:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Lublin, 220.
  2. Gołaś Z., Kozera M. 2002: Strukturalne uwarunkowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, Warszawa, 25.
  3. Kosieradzka A., Lis S. 2000: Produktywność. Metody analizy, oceny programów poprawy. Wyd. Politechnika. Warszawa, 112.
  4. Wosia A., Tomczaka F. (red.) 1979: Ekonomika rolnictwa, zarys teorii. PWRiL, Warszawa, 98.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2OO7: GUS, Warszawa.
  6. Ziętara W. 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 41,19.
  7. www.stat.gov.pl/gus/eurostat
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu