BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruziel Kinga
Tytuł
Opodatkowanie jako czynnik konkurencyjności rolnictwa w opinii rolników indywidualnych
Taxation as a Competitive Factor for the Agricultural Sector in Individual Farmers Opinion
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 102-106, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Podatek rolny
Individual arable farms, Agricultural competitiveness, Agricultural tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła badania dotyczące opinii rolników na temat postrzegania opodatkowania gospodarstw rolniczych w Polsce, jako czynnika kształtującego konkurencyjność rolnictwa, zarówno względem innych sektorów gospodarki oraz gospodarstw z pozostałych krajów Unii Europejskiej (UE). Rolnicy uczestniczący w badaniach ocenili jako zasadne, podleganie rolnictwa odrębnym zasadom podatkowym, a warunki prowadzenia działalności rolniczej w Polsce, jako odmienne głównie z powodu niższych dopłat do produkcji i gorszego wyposażenia w środki do produkcji. Zasadniczym celem autorki, było zwrócenie uwagi na konieczność wyrównywania warunków gospodarowania.

This paper presents the results of the studies carried out among individual farmers. The studies investigated respondents' opinions on the subject of the competitiveness of Polish agriculture with respect to other sectors of economy and other European Union member stales. The farmers agreed that a special tax system created for the needs of the agricultural sector is justified. They also described the conditions of agricultural activities in Poland as specific, mainly due to lower subsidies to their production and due to worse supply of the means of production. The owners of the arable land ranging from 10 to 20 hectares (about 25 to 50 acres), classified as 'various crops and animals ', and farmers earning an income were the only ones to notice the competitive superiority of Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budzinowski R. 2005: Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne. [W:] Prawo rolne, red. Stelmachowski A.. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa, s. 58.
  2. Gruziel K. 2006: Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom l VIII, zeszyt 4, s. 127-128.
  3. Podstawka M. 1995: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. l.
  4. Rychlik T., Kosieradzki W. 1981: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa. PWRiL, Warszawa, s. 55.
  5. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. tekst jednolity Dz. U., z 2006 r., nr 136, poz. 969.
  6. Wach K. 2005: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 40-55.
  7. Wasilewski M., Gruziel K. 2007: Podatek dochodowy w opiniach rolników. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa, s. 126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu