BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna
Tytuł
Finansowe metody pomiaru aktywów niematerialnych
Financial Methods of Intangible Assets Measurements
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 392-402, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Aktywa, Metody pomiarowe, Rachunkowość
Enterprise value, Assets, Measuring methods, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano metody pomiarów aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie. Skoncentrowano się na analizie trzech metod. Podkreślono wzrost znaczenia aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.

To achieve success, not only should the company have intangible assets difficult to copy, but also it should have an ability to use them in a practical way to a greater extent as well as have the ability of sustained raising and accumulating such assets. Hence, possessing extensive knowledge of the essence of separate intangible assets and devices allowing their measurement seems to be indispensable. Presented methods of intangible assets measurements in this article: IVM™, TVCV and TVETM , belong to so-called methods of direct intangible assets measurements, allowing to estimate the monetary value of individual components of intellectual capital. However, the practical application of such systems requires taking earlier action to increase level of involvement and preparations of management personnel for intangible assets management in a company. The effectiveness of such action is determined mainly by the management personnel understanding the significance of non- material resources in creating company value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen D., Implementing the KPMG Value Explorer. Critical Success Factors for Applying 1C Measurement Tools, “Journal of Intellectual Capital" 2005 no 4.
 2. Bhartesh K.R., Bandyopadhyay A.K., Intellectual Capital: Concept and its Measurement, „Finance India" 2005 no 4.
 3. Bontis N.. Assessing Knowledge Assets: a Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital, www.businnes.mcmaster.ca/mktg/nbontis/research.htm, 2000.
 4. Dudycz T.. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 5. Kaplan R.. Norton D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesa- riuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com, 2007.
 8. Micherda B., Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe nr 633, AE, Kraków 2003.
 9. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2007.
 10. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difm, Warszawa 2007.
 11. Pike S., Ross G., Mathematics and Modern Business Management, “Journal of Intellectual Capital" 2004 no 2.
 12. Rodov I., Leliaert Ph., FiMIAM: Financial Method of Intangible Assets Measurement, „Journal of Intellectual Capital" 2002 no 3
 13. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 14. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. Walińska E. (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu