BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka
Tytuł
Implementacja controllingu do zarządzania wyższą uczelnią
The Implementation of Controlling in Management of Educational Institutions at University Level
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 403-410, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie oświatą, Szkolnictwo wyższe, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny
Management in education, Higher education, Strategic controlling, Operative controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono mocne i słabe strony controllingu w zarządzaniu uczelnią. Wskazano na zasady jakimi należy się kierować przy projektowaniu i wdrażaniu controllingu. Opisano bariery, które pojawiają się przy wdrażaniu controllingu. Zwrócono uwagę na sporadyczne zastosowanie controllingu na terenie polskich wyższych uczelni i brak stosownych procedur.

The author presents the essence of controlling and the premises of its using in management of educational institutions at university level. The reasons for the lack of proper use of controlling type of institutions were shown. Rules for implementing controlling were discussed.(original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1997.
 2. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Koncepcje controllingu, Raport PWR serii PRE nr 29, Wrocław 2001.
 3. Bicńkowska A., Perspektywy rozwoju controllingu, [w:] Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III (cz. I), WSM, Legnica 2003.
 4. Brzezin W., Rachunkowość zarządcza a controlling, „Poradnik Gazety Prawnej" 2000 nr 24.
 5. Fjałkowska D., Moda na controlling, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003 nr l.
 6. Goliszewski J., Controlling operacyjny (cz. I), „Przegląd Organizacji" 1991 nr 7.
 7. Grudzewski W., Zach L, Zabielska B., Controlling instrumentem nowoczesnego zarządzania, „Biznes Reporter" 2001 nr 4, www.biz.reporter.pl, 2001.
 8. Hendry C., Pettigrew A., The Practice of Strategic Human Resource Management, „Personnel Review" 1986 no 15.
 9. Hubert G.P., Glick W.H., Organizational Change and Redesign, Oxford University Press, Oxford 1995..
 10. Koiński J., Controlling - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem czy narzędzie wspomagające zarządzanie?, [w:] Controlling - koncepcje, wdrożenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 956, AE, Wrocław 2002.
 11. Kostyrko A.L., Controlling jako narzędzie zarządzania finansami, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001 nr 8.
 12. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 1998.
 13. Mayer E., Mann R., Controlling w twojej firmie, Warszawa 1992.
 14. Nahotko S., Podstawy controllingu finansowego. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 15. Nesterak J., Controlling. System oceny ośrodków odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2002.
 16. Nowak E. (red.), Podstawy controllingu, AE, Wrocław 1996.
 17. Olech S., Tendencje rozwojowe controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999 nr 2..
 18. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Ocena absorpcji controllingu strategicznego przez polskie przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 1996a nr 5.
 19. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Rola controllingu strategicznego w zarządzaniu w warunkach gospodarki rynkowe, „Przegląd Organizacji" 1996b nr 4.
 20. Parkitna A., Controlling jako element właściwego zarządzania w zmiennym otoczeniu, [w:] Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, WSM, Legnica 2002a.
 21. Parkitna A., Controllingowe zarządzanie kadrami - wybór czy konieczność, Zeszyty Naukowe II Konferencji Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław 2002b.
 22. Pawluk A., Kulik E., Koncepcja funkcjonowania controllingu we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Controlling - koncepcje, wdrożenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 956, AE, Wrocław 2002.
 23. Pilarczyk B., Kwiatek P., Zastosowanie controllingu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] R.B. Kuc (red.), Kontrola i controlling w zarządzaniu, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa 2002.
 24. Piotrowicz A., Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw".
 25. Sekuła Z., Controlling strategiczny, „Przegląd Organizacji" 1998 nr 7-8.
 26. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
 27. Staeinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodologicznego określenia pojęć, „Organizacja i Kierowanie" 1998 nr l.
 28. Staroń R., Controlling w procesach funkcjonowania miasta, [w:] R.B. Kuc (red.), Kontrola i controlling w zarządzaniu, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa 2002.
 29. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice 2001.
 30. Wierzbicki K., Zakres działania i formy organizacyjne controllingu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu