BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góreczny Grzegorz
Tytuł
Zbycie przez województwo udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Disposal of Shares in a Limited Liability Company by a Voivodship
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 1-2, s. 98-108, summ.
Słowa kluczowe
Dochody województwa, Województwo, Spółki z o.o.
Voivodeship revenue, Voivodship, Limited liability company
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie procedury zbycia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziały w całości lub w części należą do województwa. Autor prowadzi rozważania dotyczące organu właściwego do podjęcia decyzji w tym określeniu, którym - co do zasady -jest zarząd województwa; w szczególności omawia wpływ uchwał sejmiku województwa na wybór właściwego organu. Wskazuje także wątpliwości istniejące przy określaniu podmiotu właściwego do wykonywania praw właścicielskich w takiej spółce i stawia tezę, że podmiotem tym powinien być zarząd województwa. Na końcu przedstawia tryb zbycia udziałów w spółce z udziałem województwa. (abstrakt oryginalny)

The objective of the publication is to present the procedure for disposing of shares in a limited liability company, which belong, in whole or in part, to the voivodship. The author reviews issues regarding the body with competence for making the decision on this, which - in principle - is the Board of the Region; in particular, he discusses the impact of resolutions of the Regional Assembly on the choice of the competent authority. He also mentions the doubts in specifying the entity with competence for exercising ownership rights in such a company and makes the hypothesis that this entity should be the Board of the Region. Finally, he presents the procedure for disposing of the shares in a company in which the voivodship holds a stake. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Bandarzewski, w: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 127.
 2. A. Chróścicki, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, Warszawa 2001.
 3. J. Ciapała, Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, RPEiS 2001/4, s. 15.
 4. S. Czarnow, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a gospodarka komunalna, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008/1, s. 13.
 5. S. Czarnow, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej, „Rejent" 2002/2-3, s. 26.
 6. S. Czarnow, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2007/10, s. 22.
 7. W. Gonet, Uwagi o formach prowadzenia działalności komunalnej, „Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 65.
 8. T. Kocowski, Sprywatyzowanie komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podniesienie kapitału i objęcie udziałów przez inwestora wyłonionego w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2007/1, s. 5.
 9. C. Martysz, w: B. Dolnicki (red.). Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 124 oraz orzecznictwo NSA tam powołane.
 10. R. Padrak, Prywatyzacja spółek komunalnych w trybie przetargu publicznego, „Finanse Komunalne" 2008/7-8, s. 64.
 11. M. Przychodzki, K. Sącińska, Zasady gospodarowania mieniem przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej, „Samorząd Terytorialny" 2005/9, s. 30.
 12. W. Pyzioł, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 366-367 i orzecznictwo tam powołane; A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szu-mański, }. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 328-329.
 13. A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
 14. R. Szostak, Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych, cz. I, „Prawo Spółek" 2007/12, s. 2.
 15. R. Szostak, Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych, cz. II, „Prawo Spółek" 2008/1, s. 2.
 16. M. Szydło, Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa. Uwagi de lege ferenda, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008/6, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu