BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Jarosław
Tytuł
Transpozycja art. 8 ust. 3-5 dyrektywy 89/391/EWG dotyczącej bhp
A Question of the Transposition of the Provisions paragraphs 3-5 of the article 8 of the EC directive no. 89/391/EEC to the Polish Labour Code
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 4, s. 10-15
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dyrektywy EWG, Kodeks pracy
Health and safety at work, EEC directives, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przepisach art. 8 ust. 3-5 dyrektywy nr 89/391/EWG są uregulowane różne aspekty dotyczące prawa pracownika do uchylenia się od niebezpieczeństwa przy pracy. Autor przedstawia treść norm prawnych podlegających zrekonstruowaniu z tych przepisów. Następnie rozważa, czy sposób transpozycji wspólnotowej regulacji do polskiego kodeksu pracy, który został przyjęty w ministerialnym projekcie nowelizacji kodeksu z 19 lutego 2008 r., jest właściwy zarówno z punktu widzenia potrzeby usunięcia luki transpozycyjnej, jak i mając na względzie celowość częściowego zmodernizowania dziś już archaicznego ujęcia polskich przepisów kodeksowych o bhp. (abstrakt oryginalny)

In the provisions of the paragraphs 3-5 of the article 8 of the EC directive no. 89/391/EEC various aspects of the right of the worker to remove himself from danger at work are regulated. The author presents the content of the legal norms reconstructed from these provisions. Afterwards the author deliberates, wherever the method of transposition of these provisions to the Polish Labour Code undertaken in the ministerial legal act draft issued 10th of September 2007 is correct bearing in mind the necessity for the transposition gap elimination as well as purposefulness of partial modernization of outdated today Polish health and safety at work code regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Jankowiak, Prawo pracownika do zakładowego zasobu wiedzy w sferze bhp, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, nr 4, s. 107 i n.
  2. J. Jankowiak, The regulation of the workers right to remove himself from danger for his life or health at work (An example of modernization of health and safety at work law) (w:) After Bordeaux, Penza 2007, s. 117 i n.
  3. A. Kijowski, J. Jankowiak, Prawo pracownika do uchylenia się od niebezpieczeństwa, "Państwo i Prawo" 2006, z. 10, s. 63.
  4. K. Kowalik-Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 3, s. 9 i n.
  5. A. Musiała, J. Jankowiak, Prawo zakładowej organizacji związkowej z art. 29 ustawy o związkach zawodowych, "Służba Pracownicza" 2007, nr 11, s. l i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu