BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta
Tytuł
Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną, gaz i wodę - wyniki badań empirycznych
Identifying and Measuring Environmental Costs in the Systems of the Cost Accounting of Manufacturing Companies Supplying Electrical Energy, Gas and Water
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 4, s. 87-103, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Koszty środowiskowe, Koszty ochrony środowiska, Energia elektryczna, Rachunek kosztów, Badania ankietowe
Environmental costs, Environmental protection costs, Electric power, Cost accounting, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach dużych i średnich województwa pomorskiego należących do sekcji E. Celem zrealizowanego projektu było ustalenie roli rachunku kosztów jako systemu pomiaru ekonomicznego i źródła informacji na temat kosztów środowiskowych.

The subject of this paper is to introduce the results of empirical research conducted in Poland. The conducted survey covered 10 medium and large Polish companies, supplying electrical energy, gas and water in the Pomerania province. The main aim of this project was to establish the role of cost accounting as the system of economic measurement, and as the source of the information on environmental costs. Another aim of this project was to show how environmental costs are measured by companies and how they are included in the cost calculation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys G., (1999), Badania ochrony środowiska w Unii Europejskiej, Materiały na konferencję: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie z UE, Częstochowa.
  2. Broniewicz E. (1999), Rachunkowość ekologiczno-ekonomiczna w przedsiębiorstwie, w: praca pod red. R. Miłaszewskiego, Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Poznań-Białystok.
  3. Czają S., Becla A. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, P.S. Absolwent, Łódź.
  5. Szreder M., (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. "Prawo o działalności gospodarczej", Dziennik Ustaw Nr 99 (1999).
  7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dziennik Ustaw Nr 9 (1997), póz. 43, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu