BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Monika, Landmesser Joanna
Tytuł
Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce
A Taxonomic Approach to Analyzing Economic Activity of Population in Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 170-176, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Aktywność zawodowa ludności, Wieś, Analiza taksonomiczna
Rural population, Activity rate of population, Village, Taxonomic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano oceny poziomu rozwoju poszczególnych województw w Polsce pod kątem ekonomicznej aktywności ludności na obszarach wiejskich w 2005 roku przy wykorzystaniu wybranych metod taksonomicznych, na podstawie danych statystycznych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Differentiation of rural areas in Poland with respect to social and economic development is often a sub of scientific researches. Taxonomic methods appear to be very useful in this field. Usually, these researches characterized by different territorial range and different time horizon. The aim of the paper is to assess the I of development of separate Polish voivodships with respect to the population 's economic activity in rural in 2005 by the use of taxonomic methods on the base of statistical data collected by the Main Statistical (GUS). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binderman A., Krawiec M. 2006: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce w I 2002-2005. Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europej Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. AR w Szczecinie, Szczecin, 39-46.
 2. Błażejczyk-Majka L., Kala R. 2004: Porównanie zasobów siły roboczej rolnictwa polskiego i krajów latach 1990-1999. Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Pulawy, 10-15.
 3. Dmochowska H., Oleński J. (red.) 2006: Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 roku. GUS 01 www.statgov.pl.
 4. Kmiecik-Kiszka Z., Luty L. 2006: Aktywność zawodowa ludności wiejskiej województwa małopolski Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzeni i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. AR w Szczecinie, Szczecin, 227-232.
 5. Młodak A. 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Diffin, Warszawa.
 6. Niewiadomski K. 2006: Ewolucja kryteriów wyodrębniania rolniczych obszarów problemowych (na przykładzie województwa podlaskiego). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 15-33.
 7. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 8. Ostasiewicz W. (red.) 1999: Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego Wrocławiu, Wrocław.
 9. Ronka-Chmielowiec W. (red.) 2004: Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarząd-finansami w zakładach ubezpieczeń. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Sompolska-Rzechula A. 2005: Metody taksonomii w analizie bezrobocia w wiejskich gminach województwa zachodniopomorskiego. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych Wydawnictwo SGGW, Warszawa 347-353.
 11. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu