BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaciński Jacek
Tytuł
Uchwały rad nadzorczych niektórych osób prawnych prowadzące do zatrudnienia członków zarządu
Resolutions of the Supervisory Board of Same Legal Persons Bringing About the Employment Members of the Management Board
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 4, s. 23-27
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Rada nadzorcza, Spółki handlowe, Spółdzielnie, Gmina, Regulacje prawne
Legal employment relation, Supervisory board, Commercial companies, Cooperatives, District, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie nawiązania stosunku pracy na podstawie uchwał organów niektórych osób prawnych. Pomimo licznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego kwestia ta w dalszym ciągu rodzi wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. W szczególności istotne jest pytanie o sposób podjęcia i skutki prawne uchwały, na mocy której ma dojść do nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do katalogu zdarzeń prawnych określonych w art. 2 kodeksu pracy. Zagadnienia te są omówione na przykładzie uchwał rad nadzorczych spółek prawa handlowego, rad nadzorczych spółdzielni i uchwał rad gmin. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the employment of members of management board by resolutions of supervisory board of same legal persons. The author focuses on commercial companies, co-operatives and municipalities. The main issue is legal consequences of a resolution according to acts of law referred to in Article 2 Labuor Code. In the author's opinion this resolution is a legal act that together with declaration of will of member of management board establishes relationship under labour law. Addictional declaration of will is not required. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bielecki, D. Bielecka, Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 9.
 2. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, komentarz, Kraków 1936, s. 357.
 3. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzioł, I. Weiss (w:) Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 275.
 4. M. Gersdorf, Zarząd spółdzielni w systemie jej organów. Warszawa 1976, s. 133-134.
 5. "Monitor Spółdzielczy" 2007, nr 1.
 6. M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 7, s. 6.
 7. A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółek kapitałowych, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 14.
 8. Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 185.
 9. E. Marszałkowska-Krześ, Charakter prawny uchwały, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 6, s. 32.
 10. "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 2.
 11. A. Nowak, Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod. red. A. Nowaka, t. 10, Katowice 1992.
 12. Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa 2000, s. 58.
 13. "Prawo Pracy" 2004, nr 4.
 14. System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 2, pod red. Z. Radwańskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2002, s. 180.
 15. A. Szumański, Regulaminy zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu