BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwicka Magdalena
Tytuł
Co będzie bazową innowacją XXI wieku?
What Will Become a Basic Innovation of the 21 Century?
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 12, s. 29-37, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Produktywność, Potencjał przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki
Innovations, Enterprise innovation, Productivity, Potential of enterprise, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne tendencje wynikające z teorii długich cykli gospodarczych oraz trendów w zarządzaniu wskazują jednoznacznie na potencjał ludzki, jako najistotniejszy czynnik wzrostu produktywności. Co będzie podstawą rozwoju gospodarczego w XXI wieku - o tym traktują rozważania autorki. (abstrakt oryginalny)

Contemporary tendencies based on long economic cycles theory and trends in management unequivocally point to human potential as the most important factor of productivity increase. What will be the basis of the economic growth in 21. century - the details are contained in the author's study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki zarządzania. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa 2000.
 2. G. W. Blickhan, Prozessmanagement, REFA Lehrunterlage Bestell, Nr. 037801/1, Darmstadt 1994.
 3. J. A. Conger, Wpływ zmian pokoleniowych na życie organizacji, [w:] Organizacja przyszłości, F. Hessebein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 4. S. R. Covey, R. R. Merrill, The Speed of Trust. The One Thing That Changes Everything, Free Press, New York-London-Toronto-Sydney 2006.
 5. J. Cygier, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie 2007, nr 2(128).
 6. W. M. Grudzewski, l. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 7. E. Handler, Warum psycho-soziale Gesundheit zum Wachstumsmotor der Wirtschaft wird?, REFA, Nachrichten 2001, Nr. 1.
 8. K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 9. R. M. Kramer (red.), Organizational Trust. A Reader, Oxford University Press, Oxford-New York 2006.
 10. L. A. Nefiodow, Der Sechste Kondratieff-Wege zum Produktivitat und Vollbeschaftigung im Zeitalter der Information, Rhein-Sieg-Verlag, 4. Auflage, St. Augustin 2000.
 11. J. Santorski, Ludzie przeciwko ludziom? Jak żyć we współczesnej Polsce, Świat Książki, Warszawa 2004.
 12. P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1998.
 13. C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacjach, PWN, Warszawa 2001.
 14. F. B. Simon, Familien, Unternehmen und Familienunternehmen, Organisationsentwicklung 1999, Nr. 4.
 15. G. Spur, Aufschwung Krisen derFabrik, Tagungsband Kolloguium PTK, Berlin 1983.
 16. A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 17. B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
 18. B. Wawrzyniak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy, MBA 1999, No. 2.
 19. M. K. Wyrwicka, Personalmanagement in der Krise oder Krise des Personalmanagements, [w:] EU - Integration und Krisenmanagement, Vergleichanalyse zwischen verschiedenen Landem, J. Belak (red.), MER Evrocenter Slovenien, Maribor 1999.
 20. M. K. Wyrwicka, Besonderheiten des Funktionierens von Familienunternehmen, [w:] MER 2002: EU - Integration und die Entwicklungsbesonderheiten der Familienunternehmen, J. Belak, N. Kailer (red.), MER Evrocenter, Maribor-Podćetrtek 2002.
 21. M. K. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 374, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu