BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczek Leszek, Czekaj Marta
Tytuł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jako jeden z elementów rozwoju obszarów wiejskich
Raising Employees of Rural Extension Centre in Małopolska Professional Qualification as One of The Main Factors of Rural Areas Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 177-182, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Wieś, Doradztwo rolnicze, Kwalifikacje zawodowe, Szkolenie pracowników
Modernisation of the rural area, Local development, Village, Agricultural advisory, Professional skills, Manpower training
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Małopolskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Abstrakt
W artykule skoncentrowano uwagę na planowaniu oraz organizacji szkoleń przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla własnych pracowników. Skonfrontowano opinie pracowników o szkoleniach i ich powiązanie z rozwojem obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

Employees' training is now one of the most important factors influencing organisations' develop Continuous raising of professional qualifications should be a permanent process. What is more important, only managers, but also lower level employees have to realise how important impact on their work can training. It is especially important in case of the employees of institutions serving as advisory bodies. Maio, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Employees see the necessity of training, are interested in participation alt. to some extend they may be afraid of it. The main factor conditioning participation decisions has been mil desire of extending their professional skills and knowledge. Training allows them to learn new technologies, accelerate information transfer and changes in rural a They also put attention to the problems of environmental protection and building social relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bana.W., Hawkins H.S. 1997: Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w AR w Krakowie, Kraków, 280.
  2. Kożuch A., Dyhdalewicz A. 2005: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. WSE w Białymstoku, Białystok, 135-137.
  3. Markuć D. 2006: Ocena metod i form szkolenia pracowników na przykładzie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Praca magisterska. Kraków, 63-78.
  4. Rae L. 2001: Planowanie i projektowanie szkoleń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 49-57.
  5. Stawicka E. 2006: Kapitał ludzki w indywidualnych gospodarstwach rolnych (na przykładzie woje mazowieckiego). [W:] Adamowicz M. (red.) Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa, 158.
  6. Wojewódzka A. 2006: Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym.[W:] Adamowicz M. (red.) S dy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa, 167.
  7. Wojtaszczyk A. 2001: Szkolenie i rozwój zasobów ludzkich. Absolwent, Łódź, 6-7, 12-13.
  8. [www.modr.pl/sub.php?mid=2]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu