BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara
Tytuł
Działania instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu Kłodzkiego
Actions of Institutions for Sustainable Development of Rural Areas on the Example of Kłodzko District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 183-187, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Wieś, Instytucje wspierające innowacje
Modernisation of the rural area, Village, Innovation support institutions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
, , Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstrakt
Przedstawiono działania takich instytucji, jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych we Wrocławiu wspierających rozwój zrównoważony terenów wiejskich powiatu kłodzkiego. Praca prezentuje obszary wsparcia oraz skalę pomocy finansowej na poszczególne przedsięwzięcia, których podejmowanie umożliwia realizacje celów środowiskowych, ekologicznych i społecznych. (skróc. oryg. streszcz.)

Realization of rules ensuring the sustainable development, requires an involvement of many institutions. The thesis describes the range and forms of actions performed by such bodies as The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, The Lower Silesian Marshalls Office and The Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Wroclaw. Rural areas of Kłodzko district exemplify the local actions undertaken by the institutions mentioned above. The district has a biggest territory in the voivodeship and at the same time is characterized by a great natural amenities. Moreover, there is an appreciable civil activity and larger than in other districts effectiveness in acquiring financial means, which enable the sustainable development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2006: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. [W:] Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa. Prace Naukowe nr 38, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 11-26.
  2. Adamowicz M., Dresler E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu nr 540, Wrocław 17-24.
  3. Kapusta F. 2006: Agencje rządowe i ich rola w kształtowaniu przemian w rolnictwie polskim. [W:] Agrobiznes, jego otoczenie instytucjonalne i przemiany. Acta Agraria et Silvestria Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. Vol.XLVI/2 Pan Oddział w Krakowie, Kraków 257-262.
  4. Kłodziński M. 2006: Aktywność społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa s. 177-240.
  5. Praca zbiorowa (red. J. Wiklina:) 2003: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich [W:] Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 133-157.
  6. Wilkin J. 2004: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 2 (123),Warszawa 157-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu