BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuprian Szymon
Tytuł
Model CAMP w warunkach braku równowagi na rynku kapitałowym - poszukiwanie współczynnika alfa na polskiej giełdzie
CAPM Under the Lack of Market Equilibrium- Seeking Alpha in Polish Stock-Exchange
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 121-129, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Model wyceny aktywów kapitałowych
Capital market, Stock market, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Calem artykułu było sprawdzenie w jak dużym stopniu na tak zmiennym i trudnym do przewidzenia rynku liczy się umiejętność identyfikacji walorów niedowartościowanych. Czy istnieje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu poprzez inwestycje w aktywa o aktualnej cenie rynkowej rozbieżnej z rzeczywistą wartością waloru. Przedstawiono historię i założenia modelu wyceny aktywów kapitałowych (model CAMP). Zaprezentowano model CAMP w warunkach braku równowagi na rynku kapitałowym.

The author began with a brief description of CAPM main concepts and explained how the model behaves under the lack of equilibrium on capital markets. After introducing the theoretical basis, data concerning monthly returns of 218 stocks in a period 2006-2007 has been gathered. A regression analysis of returns has been ran to refine the alpha coefficient and check its statistical significance at different confidence levels. All the following research has been somewhat disturbed by a low quality of output regression equations, questioning the appropriateness of CAPM methodology in polish capital market. Despite the fact, further analyses confirmed the existence of alpha coefficient for approximately 7% of examined assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Black F., Jensen M., Scholes M. (1972), The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, w: Studies in the Theory of Capital Markets, Jensen M. (red.), Praeger Publishers, Nowy Jork.
  2. Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2003), Essentials of Investment, McGraw Hill, Boston.
  3. Brown F., Reilly K. (2001), Analiza Inwestycji i Zarządzanie Portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  4. Doherty A. (2007), Active Alpha: A Portfolio Approach to Selecting and Managing Alternative Investments, John Wiley & Sons, New Jersey.
  5. Fama E., MacBeth J. (1973), Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, nr 3/1973.
  6. Jensen M. (1967), The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, nr 2/1967.
  7. Roll R. (1977), A Critique of the Capital Asset Theory Tests: Part I: On Past and Potential Testability of the Theory, Journal of Financial Economics, nr 4/1977.
  8. Sharpe W. (1964), Capital asset prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, nr 3/1964.
  9. Treynor J. (1962), Toward a Theory of Market Value of Risky Assets, w: Asset Pricing and Portfolio Performance: Models, Strategy and Performance Metrics, Korajczyk R. (red.), Risk Books, Londyn, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu