BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Petr, Míková Marie
Tytuł
Methodological Aspects of Measuring Inventory Turnover
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 283-291, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Informacja ekonomiczna, Wskaźniki ekonomiczne
Working capital, Economic information, Economic indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena przydatności informacji pochodzących z konstrukcji wskaźników rotacji należności z kapitału obrotowego i rotacji zapasów z punktu widzenia zarządzania. Standardowe podejście do budowy tych wskaźników nie zostało w pracy skomentowane. Skupiono uwagę na wpływie metod kontrolnych i rachunkowych na wartość wskaźników.

The objective of paper consists in evaluation of information capability of various inventory and receivables turnover constructions form working capital management point of view. Standard approach to the construction of the indicators is submitted to comments. The paper points on an impact of measurement method and bookkeeping method on value of the indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kovanicová, D. - Kovanic, P. (1999): Pokłady skryté v účetnictví II. (Finanční analýza účetních výkazǔ). Polygon, Praha.
  2. Kovanicová, D. (2004): Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazŭm. Polygon, Praha.
  3. Louša, F. (2005): Zásoby - Kompletní prŭvodce účtováním a oceňováním. Grada, Praha.
  4. Marek, P. - Srpová, J. (2005): "The Construction of Real Value of Current Ratio by Help of Pyramidal Decomposition." Acta Oeconomica Pragensia, 2005, vol. 13, nr. l, p. 172-188.
  5. Muller, M.: Essentials of Inventory Management. American Management Association, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu