BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria
Tytuł
Zakres decyzyjny zarządzania kapitałami
Capital Management-scope of Decisions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 561-572, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Kapitał, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Decision making, Capital, Company capital structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozważania dotyczące definicji kapitału oraz zakresu decyzyjnego zarządzania kapitałem. Rozważania te są związane z próbą usystematyzowania pojęć kapitału oraz propozycją definiowania kapitału w kontekście dyskusji, której zakres tematyczny odnosi się do zarządzania kapitałem. W zakresie kształtowania struktury kapitału uwzględniono analizę wpływu ryzyka operacyjnego oraz efektów dźwigni finansowej.

This article refers to decisions concerning capital management. These decisions can be divided into two groups: the quantity of capital and the capital structure. These decisions can be analyzed in terms of static and dynamic aspects. What is more, the decisions should comprise some rules e.g. financial security, business risk, the cost of capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. L. Bednarskiego, T. Waśniewskiego, FRRwP, Warszawa 1996
 2. Benning S. Z., Sarig O. H. (2000), Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG Press, Warszawa
 3. Borowiecki R., Czają J., Jaki A. (1997), Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie, TNOiK, Warszawa - Kraków
 4. Budżetowanie kapitałów, pod red W. Pluty, PWE, Warszawa 2000,
 5. Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa
 6. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa
 7. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, pod red M. Wypych, Absolwent, Łódź 1997,
 8. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, WUŁ, Łódź
 9. Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie Finansowe, Teoria i praktyka, FRRwP, Warszawa
 10. Jajuga T., Słoński T. (1998), Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław
 11. Jerzemowska M. (1996), Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 12. Karpuś P. (2005), Obszary zarządzania finansami w przedsiębiorstwie zorientowanym na wartość w: Rynek finansowy - szansę i zagrożenia rozwoju, t. 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 13. Machała R. (2004), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa
 14. Nesterak J., Kowalik M. (2004), Finanse firm. Długoterminowe zarządzanie finansami, Wydawnictwo ANVIX, Kraków
 15. Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa
 16. Skowroński A. (2002), Kształtowanie struktury kapitału jako przedmiot decyzji finansowych w: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, pod red. J. So-biecha, Wyd AE Poznań, Poznań
 17. Waśniewski T., Skoczyłaś W., (2002) Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa
 18. Wawryszuk A. (2005), Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym netto w świetle maksymalizacji wartości dla właścicieli - artykuł zgłoszony na konferencję Zarządzanie Finansami - Teoria a praktyka, AE Wrocław, Karpacz, kwiecień 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu