BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Krzysztof
Tytuł
Uwarunkowania i możliwości wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
Conditions and Possibilities of Using Public-Private Partnership in Infrastructure Investment in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 67-81, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Infrastruktura gospodarcza, Inwestycje, Metody badawcze
Public-Private Partnerships (PPP), Economic infrastructure, Investment, Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zidentyfikowano i scharakteryzowano najważniejsze czynniki mogące wpływać na przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prawnego (PPP). Przedstawiono różne metody i techniki badawcze tj.: studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analiza i krytyka dokumentów źródłowych, analiza przypadku oraz wnioskowanie logiczne.

Polish economics needs dynamic public infrastructure development. There are many economic and political obstacles and usually huge expectations for undertaking financial costs and risk of investment by the private side. There is also lack of clear support from the government side for PPP projects. It slows down the process of preparing feasibility studies and implementing PPP's in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2006, red. Tomasza Kalinowskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 2. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility study, UNIDO, Warszawa 1993.
 3. Czechowski L., Dziworska K., Górczyńska A.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowej, w: "Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej", praca zbiorowa pod red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 5. Guide to Successful Public-Private Partnerships. DG Regio, Bruksela, marzec 2003.
 6. Hybrid PPPs: Levering EU funds and private capital, Pricewaterhouse-Coopers, London 2006.
 7. Kędzierska-Szczepaniak A.: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia, w: "Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej", red. J. Bieliński, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 8. Nogalski B.: Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego - analiza przypadku, w: "Współczesne Zarządzanie", nr 4/2005.
 9. Porter M.: Competitive advantage of nations, "The Free Press", London 1990, s. 48.
 10. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warszawa, wrzesień 2005.
 11. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym z dnia 27 grudnia 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 12. Public-Private Partnership as a Tool to Develop Infrastructure in Poland.
 13. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. Nr 125 poz. 866.
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 125 poz. 867.
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2006, w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego, Dz. U. Nr 125 poz. 868.
 17. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.
 18. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu