BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreder Mirosław
Tytuł
Pożytki z edukacji statystycznej
Advantages of Statistical Education
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 11-25, wykr., tabl., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość społeczna, Statystyka społeczna, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
Public awareness, Social statistic, Economic and social phenomenon forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukazano pożytki płynące z właściwego rozumienia statystyki w społeczeństwie. W pierwszej części skoncentrowano się na komunikatach instytucji statystyki publicznej, odnoszących się do takich wielkości jak płace w gospodarce, indeksy cen, inflacja. W dalszej części przedstawiono wyniki sondaży opinii społecznej.

The author makes an attempt to show advantages of proper understanding of statistics within the society. First part of the paper concentrates on reports and announcements of public statistics which relate to some macroeconomic categories such as distribution of wages in the economy, inflation, price indices. It is in the interest of all members of the society to understand statistical quantities properly. Similarly, public opinion pools also require some statistical knowledge to be understood and interpreted properly. In the second part of the paper, it is justified that both politicians and those who conduct surveys of public opinion should feel responsible for good understanding of the survey findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Erikson R., Panagopoulos C., Więzień Ch., [2004], Likely (and Unlikely) Voters and the Assessment of Campaign Dynamics, "Public Opinion Quarterly", vol. 68, p. 588-601.
 2. Gadacz T., Nie ma szczęścia bez myślenia, "Polityka" nr 50 (2534), dodatek Niezbędnik inteligenta, 17 grudnia 2005 r.
 3. Harris R., "We are a Nation of Liars", Sunday Times z 12.04.1992 r.
 4. Henneiowa J., "1024", "Tygodnik Powszechny" nr 22 z 29 maja 2005 r.
 5. "Introduction of the euro in the new Member States"; Wave 2, European Commission, Analytical Report, Nov. 2005.
 6. Moon N. [1999], Opinion Polls. History, Theory and Practice. Manchester University Press, Manchester and New York.
 7. Newport F. [2002], Yes, Polling Works, "The Gallup Poll", November 11.
 8. Plátek R., C.E. Särndal [2001], "Can a statistician deliver?" (artykuł przetłumaczony na jęz. polski), "Wiadomości Statystyczne" nr 4, GUS, Warszawa.
 9. Särndal C.E., S. Lundström [2005], Estimation in Surveys with Nonresponse, John Wiley & Sons, Ltd.
 10. Szreder M., [2003], Bezbłędna prognoza, (Omówienie opracowania F. Newporta, Yes Polling Works, "The Gallup Poll", 2002, November 11), "Marketing i Rynek", nr 11, 2003 r, s. 38-40.
 11. Szreder M., [1994], Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Szreder M., [2004], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 13. Szreder M., [2005], Niebezpieczny wyścig. Czemu służą sondaże przedwyborcze?, "Tygodnik Powszechny" nr 36 z 4 września 2005 r., s. 4.
 14. Szreder M., [2005], Próba głosów. Nasze poglądy czy poglądy badacza: pułapki sondaży opinii publicznej, "Tygodnik Powszechny" nr 29 z 17 lipca 2005 r., s. 4.
 15. Taylor H., [1995], Horses for Courses: How Survey Firms in Different Countries Measure Public Opinion with Different Methods, "Journal of the Market Research Society", vol. 37, p. 211-219.
 16. The euro, 4 years after the introduction of the banknotes and coins, Flash Eurobarometer 175, Analytical Report, Nov. 2005.
 17. The introduction of the euro did not have a major impact on the cost of living as a whole, ",Economic and Financial Affairs", European Commission, issue 2, April 2006.
 18. Wattenberg M.P. [2002], Where Have All the Voters Gone?, Harvard University Press, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu