BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrusiak Rafał
Tytuł
Determinanty kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Determinants of Share Prices of the Companies Quoted at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 105-112, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Kurs akcji, Decyzje inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Share price, Investment decisions, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono w jakiej mierze pewne grupy komunikatów (bezpośrednio dotyczących danej spółki), do których publikacji spółki giełdowe są zobligowane poprzez obowiązujące przepisy prawne, powodują zmiany kursu akcji w możliwy do przewidzenia sposób. Wskazano, że komunikaty te ułatwiają uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji na polskim rynku kapitałowym.

Investors at the stock exchange market are permanently flooded with huge portions of information and announcements about quoted companies. Each piece of information influences directly or indirectly the stock exchange quotations. This paper tries to determine which of them should be taken into account upon taking investment decision. A short presentation of the examined problem is followed by the description of research methodology used by the author. The results that have been presented in the next part of the paper constitute the basis for the author's attempt to define the key factors determining share price changes. Announcements and information received by investors on the capital market have been divided into individual groups and it has been defined which of them significantly or neutrally influence the share price changes at the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E., M. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG - Press, Warszawa 1998.
  2. Gurgul H.: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 209, poz. 1744 z późniejszymi zmianami).
  4. Rynek papierów wartościowych w Polsce - wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. Wiesławy Przybylskiej - Kapuścińskiej. Wydawnictwo AE, Poznań 2002, artykuł: Wpływ sygnałów wysyłanych przez spółkę na cenę jej akcji na przykładzie GPW w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu