BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Teresa Tatiana
Tytuł
Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Risk of Investing on Real Estate Market in New Member Countries of European Union
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 49-65, rys., tabl., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Ryzyko inwestycyjne
Real estate market, Real estate housing, Investment risk
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie, źródła i główne czynniki ryzyka inwestycyjnego. Scharakteryzowano profil ryzyko - dochód rynków nieruchomości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie ich stolic. Analizy ryzyka inwestowania na rynkach nieruchomości dokonano z uwzględnieniem dwóch zasadniczych obszarów: czynniki kształtujące sytuację gospodarczą kraju oraz koniunkturę na rynku nieruchomości.

The aim of the paper is to recognize factors of risk investing on Real Estate Market in new member countries of European Union. Markets of real estate in Central Europe survive dynamic development. This development is observed in light of quantitative and structural changes on this market. Important is recognition source and kind of risk of investing on the real estate market, that is condition essential for quantification of risk and searches of manners of its limiting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K. J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 2. Bryx M. (2000), Podstawy zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa.
 3. Chen J., P. Hobby (2003), Global Real Estate Risk Index. To capture different levels of market risk, "The Journal of Portfolio Management" Special Issue.
 4. Chun G.H., J. Sa-Aadu, J. D. Shilling (2004), The Role of Real Estate in an Institutional Investor's Portfolio Revisited, "Journal of Real Estate finance and Economics" Vol. 29, nr 3.
 5. Dasso J., A. A. Ring (1999), Real Estate Principles and Practices, Prentice Hall, New Jersey.
 6. Diacon S. R., R. L. Carter (1990), Success in Insurance, J. Murray, London.
 7. Dziawgo D. (1998), Credit- Rating, PWN, Warszawa.
 8. Drewicz- Tułodziecka A., M. Łosiak- Szewczyk, Z. Obradovic, J. Ostrzechowska (2001), Bankowo- hipoteczna wartość nieruchomości, Beck, Warszawa.
 9. Foryś L, A. Gdakowicz (2004), Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych, W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Szczecin.
 10. Główka G. (2008), Nieruchomość, kredyt, hipoteka, Poltext, Warszawa.
 11. Grzybowski W. (1994), Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin.
 12. Hoesli M., J. Lekander (2005), Suggested Versus Actual Institutional Allocations to Real Estate in Europe: A Matter of Size? "The Journal of Alternative Investments" Fall.
 13. J. Iwanowska (2008), Boom - i co dalej? Rynek mieszkaniowy w Bułgarii, "Rynek Mieszkaniowy: komentarze i analizy", REAS Newsletter nr 5(28).
 14. Jajuga K., T. Jajuga (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 15. Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. KarczmarekT. T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk.
 17. Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 18. Kowalewski E. (1994), Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 19. Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, London.
 20. Kucharska- Stasiak E. (2007), Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Kucharska- Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 22. Kucharska- Stasiak E. (2004), Zachodnie rynki nieruchomości, TWIGGER, Warszawa.
 23. Kucharska- Stasiak E. (1999), Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Instytut Nieruchomości Valor, Łódź.
 24. Lange O. (1967), Optymalne decyzje, PWE, Warszawa.
 25. Listkiewicz J., S. Listkiewicz, P. Niedziółka, P. Szymczak (2004), Metody realizacji projektów inwestycyjnych, ODDK, Gdańsk.
 26. Maliszewski J., Z. Miklewicz (2004), Wpływ inwestycji w nieruchomości na stopę zwrotu i ryzyko portfela kapitałowego, W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Szczecin.
 27. Marcinek K. (2001), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 28. Mayo H. B. (1997), Wstęp do inwestowania, Wyd. Liber, Warszawa.
 29. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel, Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.
 30. Ostrowska E. (1999), Ryzyko inwestycyjne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 31. Pfeffer (1956), Insurance and Economie Theory, Homewood.
 32. Reilly F. K., K. C. Brown (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
 33. Residential Markets in Central European Capitals, REAS 2007.
 34. Rowe W. A. (1977), An Anatomy of Risk, New York.
 35. Sadowski W. (1977), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 36. Siemińska E. (2006), Ryzyko na rynku nieruchomości - wybrane problemy, w: A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 37. Smaga E. (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 38. Vaughan E. J. (1992), Fundamentals of Risk and Insurance, J. Wiley&Sons New York.
 39. Wierzbińska M. (1996), Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin.
 40. Willett A. H. (1951), The Economic Theory of Risk and Insurance, Philadelphia: Uniwersity of Pensylwania Press.
 41. Załęczna M. (2006), Znaczenie otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju rynku nieruchomości, w: A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 42. Ziobrowski B. J., A. J. Ziobrowski (1997), Higher Real Estate Risk and Mixed-Asset Portfolio Performance, "Journal of Real Estate Portfolio Management" Vol. 3, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu