BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman
Tytuł
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego a Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013
Sustainable Development of Mazowieckie Province and the National Development Plan 2007-2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 192-197, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój regionalny, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Modernisation of the rural area, Regional development, National Development Plan
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono główne problemy województwa mazowieckiego w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz wskazano szanse na przezwyciężenie tych problemów, jakie daje przyjęty przez rząd Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Szczególny nacisk położono na sytuację obszarów wiejskich mających kluczowe znaczenie dla realizacji omawianej koncepcji. (oryg. streszcz.)

The study presents the main problems of mazowieckie province in terms of implementing the idea of sustainable development. Moreover, it shows chances of overcoming these problems, which can be found in the National Development Plan for the years 2007-2013, passed by the government. Special emphasis was put on the situation rural areas, which are of key importance for the implementation of the discussed idea. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cholaj H. 2004: Ekonomia polityczna globalizacji. Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna. Warszawa.
 2. Friedman J. 1972: A General Theory of Polarized Development. [W:] (red.) N. Hansen. GrowthCentres in Regional Economic Development, New York, London.
 3. Lusawa R. 2004: Wpływ procesów migracyjnych na warunki rozwoju rolnictwa województwa mazowieckiego. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 91, zeszyt 1, str. 65-73. Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki Rolnictwa SGGW, Warszawa.
 4. Lusawa R. 2005: Przyczyny procesu ograniczania produkcji rolniczej w województwie mazowieckim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VII, zeszyt 4 str. 224-228.
 5. Lusawa R. 2005a: Przyczyny zróżnicowania nasilenia procesów migracyjnych w województwie mazowieckim. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 92, zeszyt 1 str. 85-94. Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki Rolnictwa SGGW, Warszawa.
 6. Lusawa R. 2006: Wpływ aglomeracji warszawskiej na rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 4, str. 214-218.
 7. Myrdal G. 1972: Economic Theory and Underdevelomend Regions. London.
 8. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego. 2001.
 9. Szmyt W. 1999: Teorie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii. Ekonomia 6 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2176.
 10. Wohlmeyer H. 1999: Überwindung der Zeittrends durch Christliches Handeln. Der Förderungsdienst nr 4.
 11. World Commission on Environment and Development (WCED). 1987: Our Common Future. Oxford University Press, Oxford, s. 43.
 12. Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu