BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łabędzki Henryk
Tytuł
Oddziaływanie miast na obszary wiejskie
Interaction of Cities on Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 198-204, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Miasto, Wieś, Rozwój lokalny
Modernisation of the rural area, City, Village, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę identyfikacji zależności pomiędzy położeniem wobec miast a zróżnicowaniem poziomu rozwoju obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Posługując się zmodyfikowanym modelem grawitacyjnym oraz metodą najmniejszych kwadratów dokonano estymacji jego parametrów dla wybranych wyznaczników rozwoju obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

In researches it was taken attempt of identification of the cities interaction on disparity level development o/ rural areas on Lower Silesia. Statistic data of Main Statistical Office according to communes for 2002-2004 were used. There was used gravitational model with estimation of it's parameters with the smallest square method. The higher interaction of cities on rural communes then on villages from urban-rural communes were identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R. 2005: Geografia ekonomiczna. PWN, Warszawa.
 2. Domański R. 2006: Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa.
 3. Frenkel I. 2003: Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi. IRWiR, PAN, Warszawa.
 4. Heller J. 2000: Regionalne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Agrobiznes 2000. Prace Nauk. AE we Wrocławiu, t. 1, 305-310.
 5. Hunek T. 2002: Formujący się post-transformacyjny model wsi i rolnictwa w Polsce: tendencje, perspektywy, opcje polityki. Mat. na międzynar. warsztaty nauk. IRWiR, PAN, Warszawa.
 6. Jaworska M., Luty L. 2005: Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju. Prace Komisji Nauk Roln. i Biol. BTN, seria B, nr 58, 189-195.
 7. Korenik S. 2003: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wyd. AE we Wrocławiu.
 8. Moskal S., Kotala A., Holy M. 2000: Miejsce rolnictwa w dążeniach życiowych młodych mieszkańców wsi małopolskiej. Agrobiznes 2000. Prace Nauk. AE we Wrocławiu, t.II, 137-143.
 9. Obrębalski M., Strahl D. 2006: Identyfikacja regionalnej polaryzacji strukturalnej dla wybranych ośrodkowi obszarów metropolitalnych w Polsce. Metody oceny rozwoju regionalnego. Pod red. D. Strahl. Wyd. AEwe Wrocławiu, 67-77.
 10. Sobczak E. 2002: Modele ekonometryczne w ocenie rozwoju regionalnego - wybrane problemy. Metody oceny rozwoju regionalnego. Pod red. D. Strahl. Wyd. AE we Wrocławiu, 281-282.
 11. Zaremba W. 2005: Egzogeniczne uwarunkowania rynku pracy na obszarach wiejskich. Prace Komisji Nań Roln. i Biol. BTN, seria B, nr 58, 652-658
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu