BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej
Tytuł
Polityka pieniężna a konkurencyjność gospodarki
Monetary Policy and Economy Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 118-123, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka makroekonomiczna, Banki centralne, Konkurencyjność gospodarki
Macroeconomic policy, Central banks, Economy competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora, było przedstawienie znaczenia działań banku centralnego na rzecz tworzenia i wspomagania takich warunków, w których następuje rozwój gospodarki krajowej. Jest to bowiem niezbędny czynnik dla poprawy oraz utrzymania wysokiej konkurencyjności makroekonomicznej państwa.

Monetary policy assumes a key part of macroeconomic conditions for development of competitiveness of economy. In the short run, expansionary monetary policy would stimulate output and employment growth. However, in the long run it results in higher inflation that would considerably contribute to an overall fall in competitiveness of economy. So, in the longer run, monetary policy should not affect enterprises directly but it should be directed at keeping inflation low in order to provide optimal conditions fór development of the enterprises. In addition, central bank should care about stability of financial system protecting it against financial sectors crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzoza-Brzezina M. 2002: Wpływ polityki pieniężnej na oszczędności i inwestycje w gospodarce. Gospodarka Narodowa, nr 9.
 2. Ciesielski M. 1994: Konkurencyjność w gospodarce światowej. Przegląd problemów. [W:] Współczesna gospodarka światowa, pod red. Kisiel-Łowczyc A. B. Gdańsk.
 3. Jędruchniewicz A. 2007: Wzrost gospodarczy a przedsiębiorczość. Roczniki Naukowe SERiA, t. 9, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków.
 4. Majewska M. 2006: Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle konkurencyjności gospodarki Polski. [W:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 5. Misala J. 2001: Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej. [W:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod red. J. Bossak, W. Bieńkowski. SGH, Warszawa.
 6. Lipiec-Żajchowska M. 2000: Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki. [W:] Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, pod red. Lipiec-Żajchowska M. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Pangsy-Kania S. 2003: Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów. [W:] Unifikacja gospodarek europejskich: szansę i zagrożenia. VIII KNME, Dymaczewo.
 8. Szpunar P. 2000: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa.
 9. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. 1997, nr 140.
 10. The Word Competitiveness Yearbook 1995. IMD Lausanne. Word Economic Forum, Geneva 1995.
 11. Wojtyna A. 2004: Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu