BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester
Tytuł
Rola agroturystyki w aktywizacji rozwoju lokalnego (na przykładzie woj. Podkarpackiego)
Role of Agri-Tourism in Activation of Local Development (on the Example of Podkarpackie Voivodship)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 227-232, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Agroturystyka, Aktywizacja obszarów wiejskich
Local development, Agrotourism, Activation of rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Agroturystyka w opracowaniu uznana została za szczególny rodzaj przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, będąca szansą dla środowisk wiejskich i jej mieszkańców. Chcąc poznać opinię mieszkańców wsi na temat uwarunkowań rozwoju turystyki wiejskiej, przeprowadzono wywiad bezpośredni na próbie 600 respondentów, z 6 gmin woj. podkarpackiego. (oryg. streszcz.)

The principles of market economy introduced in Poland fundamentally altered possibilities of development on the level of a commune, strengthening the position of local government. The tasks of local authorities special in development of entrepreneurship of a small scale, agri-tourism among others. Tins form of n agricultural activity of village inhabitants is by all means advisable because it simultaneously makes it possible to solve the problems of village inhabitants and realize the process of local development. The conducted research, looked for the reasons, why at almost general acceptance of this form of entrepreneurship in a country, pace of its development is not satisfactory. The questionnaire surveys were conducted in communes from Podkarpackie voivodeship, where 100 people were surveyed, providing representation of a tourist services, unemployed as well as professionally active inhabitants. The results of research, presented in tabular form confirmed, the occurrence of factors restricting development of agri-tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Greffer X. 1984: Territories ne France: Les enjeux économiques de la decentralisation. Economica. cyt. Nowakowska A. [1998]: Polityka i strategia rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej (na przykładzie miejskich gmin województwa łódzkiego), Rozprawa doktorska niepublikowana. Łódź, 40.
  2. Jelowiecki 1998: Podstawy organizacji administracji publicznej - zagadnienia teoretyczne. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa, s. 20.
  3. Legienis H. 2005: Możliwości wzrostu zatrudnienia w wyniku rozwijania przedsiębiorczości i infrastruktury obszarach wiejskich w biznesie turystycznym. [W:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. P Naukowo-Dydaktyczne, PWSZ w Krośnie, Krosno, 205-218.
  4. Makarski S. 2006: Tendencje i dynamika rozwoju agroturystyki w Bieszczadach. Wyd. AR, Kraków, 282.
  5. Obrębski T. 1997: Współczesne tendencje w rozwoju techniki i technologii działalności gospodarczej. [W Kierunki postępu technicznego w Polsce..., s. 6-7. Zob. także S. Felbur, Tendencje postępu technicznego Polsce. IRiSS, Warszawa.
  6. Parysek J. 1997: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 46, 48.
  7. Parysek J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 56.
  8. Starosta P. 1995: Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makro-społecznego. Wyd. UL, Łódź, 216-217.
  9. Sznajder M., Przezbórska L. 2006: Agroturystyka. PWE, Warszawa, 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu