BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Stanisław, Sass Roman, Sobczyński Tadeusz
Tytuł
Czynniki kształtujące aktywność inwestycyjną rolników w podregionie bydgoskim
Factors Shaping the Investment Activity of Farmers in Bydgoszcz's Sub-region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 233-237, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Inwestycje w rolnictwie
Agriculture, Agricultural production, Investments in agriculture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
W badaniach wykorzystano dane gromadzone w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie o wydanych opiniach do wniosków o kredyty inwestycyjne z dopłatą do oprocentowania ze środków publicznych. Wykorzystując analizę czynnikową, korelacji i regresji wyodrębniono istotne czynniki wpływające na aktywność inwestycyjną rolników, mierzoną liczbą wydanych opinii na 100 gospodarstw w gminie. Z przyjętego w badaniach zbioru pięciu zmiennych niezależnych, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wskaźnik udziału gospodarstw rozwojowych wyjaśniają zmienność aktywności inwestycyjnej w 68,85%. (oryg. streszcz.)

Data collected in the Kujawsko-Pomorskie Agriculture Advisory Centre in Minikowo on the issued opinions to the applications for investment credits with subsidies to the interest from public funds, were used in these stales. Making use of the factor analysis, correlation and regression, important factors influencing the investment activity of farmers were separated, measured with the number of issued opinions per 100 of farms in a immune. From the set of five independent variables assumed in the studies, the quality of a farm 's production space and the rate of share of development farms explain the changeability of the investment activity in 68,85%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daniłowska A. 2005: Kredyt rolniczy w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Prace Naukowe nr 1070 AE Wroclaw, t. 1, s. 143-148.
  2. Draper R., Smith H. 1973: Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa.
  3. Gajda J. B. 2004: Ekonometria. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
  4. Gołębiewska B. 2005: Poziom akumulacji a zasoby gospodarstw rolniczych. Prace Naukowe nr 1070 AE Wrocław, t.l,s. 256-261.
  5. JakubczYC J. 1982: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. PWE, Warszawa.
  6. Jóźwiak W. 2005: Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw "starej" Unii. [W:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw rożnych grup polskich gospodarstw rodzinnych. IERiGŻ- P1B. Zeszyt nr 7, Warszawa, s. 10-23.
  7. Karwat-Woźniak B. 2005: Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. IERiGZ-PIB. Zeszyt nr 10, Warszawa, s.13-16.
  8. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006: Aktywność inwestycyjna rolników w podregionie bydgoskim, [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie-jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe nr 1118 AE Wrocław, t.2, s. 72-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu