BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna
Tytuł
Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia inwestycji gminnych i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego
Structural Funds as Instrument of Support of Communal Investment and Meaning for Local Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 247-255, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Rozwój lokalny, Inwestycje w rolnictwie, Gmina
Structural funds, Local development, Investments in agriculture, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych na przykładzie gminy Chęciny. Autorka dokonała krótkiej charakterystyki gminy, możliwości wykorzystania środków unijnych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak również przeanalizowała przeprowadzone inwestycje w badanej jednostce gminnej oraz ich wpływ na poprawę infrastruktury społeczno-technicznej. W artykule zawarto informacje o charakterze historycznym, dane bieżące odnośnie zrealizowanych inwestycji w gminie Chęciny oraz perspektywy i założenia działań przewidzianych na okres 2007-2013. (oryg. streszcz.)

The objective of this thesis was to present possibilities of with the use of Structural Funds at the example of Chęciny commune. The Author characterized Chęciny commune and possibilities of European Union Funds used to realize infrastructural investment. The investment that had already been made in this commune and its influence on the social and technical infrastructure improvement was analysed as well. The thesis consist of three farts which included the information about historical character, current data about investment realized in Chęciny commune and the perspective of the operations planned for the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A. 2006: Samorząd terytorialny - system prawnofinansowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 73.
  2. Gogół P. 2007: Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Chęciny. Maszynopis - praca licencjacka, Wydz. Ekonomiczno-Rolniczy, Warszawa, s. 26.
  3. Kaja J., Piech K. 2005: Rozwój oraz polityka regionalna w Polsce. Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 256,261-263.
  4. Materiały wewnętrzne gminy: Materiały źródłowe uzyskane z Urzędu Gminy i Miast Chęciny z dnia 09.02.2007 r. Materiały źródłowe uzyskane z Referatu ds. Rolnictwa i Zasobów Leśnych z dnia 09.02.2007 r.
  5. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Chęciny na lata 2007-2013.
  6. Strahl D. 2006: Gospodarka lokalna i regionalna teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,Wroclaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu