BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nargiełło Joanna
Tytuł
Instrumenty kształtowania rozwoju rolnictwa przez samorząd gminny
The Instruments of Agricultural Development Implemented by Local Governments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 260-266, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Gmina, Wydatki inwestycyjne, Samorząd terytorialny
Rural development, District, Investment expenditures, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono oddziaływanie samorządu gminnego na rozwój rolnictwa wielofunkcyjnego i ważonego oraz przeanalizowano aktywność samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w tym zakresie. (oryg. streszcz.)

The paper presents the way of influencing development of multifunctional and sustainable agriculture rural local governments. The starting point of development process is investment in social capital so as encourage local initiatives, such as entrepreneurship or switching to another type of agricultural production. Additionally, other measures have to be implemented to support those initiatives. Those measures consist different types of tax incentives, financing the development of local infrastructure (also the one which serves agriculture), proper management of local property, direct expenditures on agriculture, financing different kinds of vocational trainings for citizens and administration employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  2. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 r. 2005: Główny Urząd Statystyczny w Olsztynie [www.stat.gov.pl].
  3. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utracownrgo zaufania. [W:] Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 71-120.
  4. Kłodziński M., Dzun W. 2005: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR-PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 21-56, 109-128, 197-230, 272-318.
  5. Kowalski A. 2006: Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 31 s.
  6. Kulawik J. 1999: Problemy finansowania infrastruktury ekonomicznej wsi i rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 204 s.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2001-2005. 2001-2005: Regionalna Izba Obrachunkowa [http://www.rio.gov.pl/].
  8. Ślusarz G. 2005: Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia Marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 132-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu