BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otłowska Agnieszka
Tytuł
Aktywność społeczna osób prowadzących podmioty gospodarcze na obszarach wiejskich
Social Activity of Inviduals with Own Economic Entity in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 271-274, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie społeczne, Wieś, Podmioty gospodarcze, Polityka społeczna
Social trust, Village, Business entity, Societal policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie, rolę i znaczenie aktywności społecznej, której podejmują się przedsiębiorcy działający na terenach wiejskich.

Influence of entrepreneurship on rural development includes public work of their owners. These kinds of activities help to build the trust of rural population to the entity and also to grow their market position, It is long term and difficult task for a firm but brings real benefits to rural entrepreneurs as they operate mostly on the local market. Presented paper is based on 2006 survey by Department of Social and Regional Policy. Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute on 76 selected villages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buks J., Chmieliński P., Otlowska A. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Kłodziński M. 2002: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin w Polsce. [W:] Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju. IRWiR PAN, SGH, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Wrzochalska A. 2002: Wybrane problemy życia społecznego wsi. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu