BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty, Pawlak Karolina, Kiryluk-Dryjska Ewa, Siemiński Paweł
Tytuł
Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa
Perspectives of Polish Farms in the European Model of Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 288-301, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy było zbadanie wpływu akcesji Polski do UE na sytuację ekonomiczną sektora rolnego oraz wybranych modelowych gospodarstw rolnych, a także przemian w strukturach obszarowych. Na tle uzyskanych wyników starano się określić miejsce i perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa.

Results of surveys presented in this paper show that Poland 's accession to the EU, participation in the European Single Market and the support measures for agriculture have had a crucial impact on the improvement of economic situation in both the agricultural sector and single farms. Simultaneously, model analysis prom that despite of CAP support the vast majority of Polish farms is not, and also won't be in the future, able to provide parity level of farm household incomes and means for farm development. The main reason for this situation is the small scale of production which results from insufficient land resources in those farms. Results of surveys allow to state that from the point of view of balanced economic and social situation in Polish rural areas, the meaning of small and medium farms in Polish agriculture is too big. This lack of balance might cause some difficult](r)'* participation of Polish agriculture in EMA. In order to better match Polish farms to European agriculture on still needs some essential structural changes, also in the land structure of farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
 2. Gomułka J. 2005: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004. IERiGŻ-PIB, 2005. Raport 12.
 3. Józwiak W. 2005: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Raport nr 7, IERiGŻ-PIB.
 4. Karwat-Woźniak B. 2005: Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysoko towarowych. [W:] red. Sikorska A. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE. Raport nr 10. Wyd. IERiGŻ-PIB. Warszawa.
 5. Krzyżanowska Z. 2001: Korzyści i koszty objęcia polskich gospodarstw instrumentami W PR - rachunki symulacyjne. [W:] Gospodarstwa rolne w UE. Koszty i korzyści. FDPA
 6. Małysz J. 2001: Reorientacja WPR- implikacje dla krajów kandydackich. Wieś i Rolnictwo nr 1.
 7. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
 8. Poczta W. 2006: Przemiany w rolnictwie. [W:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 9. Poczta W., Siemiński P. 2002: Prognoza rentowności podstawowych kierunków produkcji rolnej w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. AR w Poznaniu, str. 383-398.
 10. Seremak-Bulge J. 2002: Rynek rolny przed i po integracji. IERiGŻ,Warszawa.
 11. Świtłyk M., Kaczocha E. 2003: Ryzyko polskich gospoûarslvv wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z UE. ActaAgraria et Silvestria, seria ekonomiczna, Vol. XL, Wydawnictwo PAN Kraków.
 12. Tomczak F. Wilkin J. 2003: Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery strategie adaptacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 13. Woś A. 1996: Drogi restrukturyzacji rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 14. Woś A. 1999: Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. IERiGŻ Warszawa.
 15. Zegar J.S. 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Wieś. rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red.) Kowalski A, Mazurkiewicz E. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 16. Ziętara W., Runowski H., Majewski E., Straszewski S., Wąs A. 2002: Szacunek skutków wdrożenia różnydl scenariuszy integracji z Unią Europejską w rolnictwie polskim po akcesji. Ekspertyza dla UKIE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu